Autoritățile doljene responsabile pentru aplicarea normelor de mediu impuse României de Comunitatea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2017

Cistiana Paşca Palmer,
Autori


În România a intrat în vigoare, de la 1 ianuarie 2017, taxa pentru depozitarea deșeurilor la depozitele ecologice, conform OUG 196/2005 (astfel cum a fost modificată și completată prin OG 31/2013, cu modificările aduse prin legea  nr. 384/2013), aceasta având valoare de lege și fiind obligatorie pentru toți cetățenii țării și toate autoritățile și instituțiile statului.
Societatea Eco Sud SA a fost pregătită de această schimbare și a transmis informări, în timp util, atât către autorități, primării, instituții din Municipiul Craiova, cât și către agenții economici și cetățeni, astfel încât această taxă să fie încadrată în condițiile legii, începând cu 1 ianuarie 2017. Majoritatea colectorilor autorizați din județul Dolj, cu care societatea colaborează, au înțeles exigențele prevederilor legale și necesitatea respectării legii, semnând la rândul lor acte adiționale privind introducerea taxei de depozitare, și având astfel posibilitatea de a depozita deșeurile fără sincope, asigurând un serviciu de utilitate publică continuă și contribuind la protejarea susținută a mediului înconjurător și la prevenirea răspândirii factorilor de mediu dăunători, toate acestea pentru menținerea stării de sănătate a populației.
Cu toate eforturile întreprinse de Eco Sud, privind repectarea legalității, societatea Salubritate Craiova, care colectează deșeurile de pe raza Municipiului Craiova, nu a găsit timpul necesar și voința de a intra în legalitate prin adoptarea și semnarea de acte adiționale cu Depozitul Ecologic Mofleni, care să permită plata acestei taxe de depozitare, cu destinația finală către Fondul de Mediu – organism al Ministerului Mediului din România. Cu toate că societatea Salubritate Craiova nu a înțeles să intre în legalitate, Eco Sud, prin Depozitul Ecologic Mofleni, a permis depozitarea deșeurilor începând cu 1 ianuarie 2017, având promisiuni ferme din partea conducerii SC Salubritate, cât și a oficialilor Primăriei Municipiului Craiova, că actele adiționale vor fi semnate în primele cinci zile ale anului.
Cu toate aceste promisiuni din partea autorităților, acest lucru nu a fost finalizat nici până la data prezentei comunicări, prin emiterea unui document care să transpună prevederile legale incidente în contractele de salubrizare ale Municipiului Craiova.
Pentru o mai bună înțelegere a prevederilor legale referitoare la acesta taxă de depozitare, menționăm faptul că aceasta nu este solicitată de către Eco Sud, societatea noastră doar o colecteză și o va vira lunar către Administrația Fondului de Mediu, urmând ca sumele încasate să fie folosite în vederea încurajării reciclării și descurajării depozitării, scopul final al României fiind ca până în anul 2025 să producă deşeuri zero.
Taxa de mediu pentru 2017 este impusă României de Comunitatea Europeană, prin tratatul de aderare și are valoarea de 80 lei/tonă, urmând ca suma să evolueze anual până la atingerea țintelor impuse și va fi încasată de la generatorii de deșeuri, prin societățile de salubrizare și virată către Agenția Fondului de Mediu – organism în subordinea Ministerului Mediului, și va avea ca scop final îndeplinirea standardelor de selectare și reciclare a deșeurilor. Scopul acestei legi obligă autoritățile, în afară de aspectul legal, și la respectarea unei iniţiative morale privind grija față de cetățenii județului Dolj, ai orașului Craiova și protecția acestora față de factorii de mediu dăunatori, precum și atingerea unei responabilități sociale din partea celor care conduc destinele județului și ale orașului. Aducem la cunoștință responsabilitatea și inițiativa de care au dat dovadă alte autorități și operatori importanți din domeniul salubrității din Dolj, pentru punerea în aplicare a acestei taxe și adoptarea de hotărâri de consiliu local pentru aplicarea ei și în final, respectarea legii, cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, din județul Dolj – Retim, Primăria Filiași, Setcar, Primăria Podari, Compania de Apă Oltenia, Ecoedilitar, Onix și Pipeplast. De asemenea, în țară, majoritatea autorităților locale au tratat cu responsabilitate respectarea legii, în vederea aplicării, colectării acestei taxe și livrării acesteia către Fondul de Mediu, printre care primele autorități au fost cele din județele Teleorman, Bihor și Botoșani.
Eco Sud invită pe această cale, încă odată, autoritățile din județul Dolj și din orașul Craiova, să adopte urgent hotărâri de consiliu privind aplicarea acestei taxe, cu finalitatea respectării legii 196/2005, benefică pentru toți cetățenii României și evitarea aplicării de amenzi uriașe țării noastre, de către Comunitatea Europeană, pentru nerespectarea standardelor impuse.
Așadar, nu vă opuneți aplicării unei legi care înseamnă, în afara faptului că este obligatorie, și îmbunătățirea condițiilor de mediu, o sănătate mai bună și o viață mai bună pentru fiecare în parte.

Despre Eco Sud SA

EcoSud este un important furnizor de soluții integrate de mediu, destinate depozitării și eliminării deșeurilor menajere solide urbane, cât și a deşeurilor industriale. Misiunea noastră este să creăm parteneriate cu clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, pentru a gestiona și reduce cantitatea de deșeuri, de la colectare până la depozitare, ocazie cu care încercăm să recuperăm resurse valoroase și necesare vieții.
Prin investiții în domeniul ambiental, în protejarea pânzei de apă freatică, în protejarea aerului și a naturii, prin realizarea riguroasă a componentelor de infrastructură din cadrul depozitelor de deșeuri gestionate la nivel național, Eco Sud garantează atragerea și menținerea armoniei în viețile noastre și o pornire cu dreptul în călătoria noastră către echilibru.
Societatea Eco Sud SA gestionează în prezent un număr de patru depozite ecologice: Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Vidra pentru municipiul București și localitățile învecinate, Depozitul Ecologic Regional de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Mofleni pentru municipiul Craiova și județul Dolj, Depozitul Central Mavrodin pentru Sortarea, Compostarea, Tratarea și Depozitarea Deșeurilor Municipale Solide din Județul Teleorman și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frățesti – Giurgiu.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 18 iulie 2018

Top