ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI deschide concurs de oferte pentru servicii de proiectare, studii de teren și asistență tehnică

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI, în calitate de solicitant privat, organizează procedura competitivă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de proiectare, realizare studii de teren și asistență tehnică, în cadrul proiectului „Consolidare, Restaurare și Valorificare Turistică – Biserica Sfântul Nicolae Coșuna“ (denumit în continuare Proiectul), în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

1. Informații generale:
Solicitant privat: ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
Sediul: Craiova, str. Mitropolit Firmilian, Nr. 3, județul Dolj, cod poștal 200381
CIF: 4554378
Persoană de contact: Preot Băcescu Bogdan
Telefon: 0751.251.738
E-mail: [email protected]
2. Denumirea programului de finanțare în cadrul căruia urmează a fi depus Proiectul: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
3. Tipul contractului: Contract de servicii
4. Durata contractului: Începând cu data semnării, până la finalizarea lucrărilor la obiectiv (estimativ 2 ani); termenele de prestare a serviciilor sunt prevăzute detaliat în caietul de sarcini
5. Obiectul contractului: Servicii de proiectare, realizare studii de teren și asistență tehnică pentru obiectivul „Consolidare, Restaurare și Valorificare Turistică – Biserica Sfântul Nicolae Coșuna“
6. Valoarea estimată a contractului: 141.773,89 lei la care se adaugă TVA. Prețul contractului este ferm și nu se poate ajusta pe parcursul derulării acestuia.
7. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 07.09.2016, ora 13:30
8. Locul depunerii ofertelor: Ofertele se depun la sediul Solicitantului privat
9. Locul de prestare a serviciilor: Sediul operatorului economic declarat câștigător și sediul solicitantului privat
10. Modul de obţinere a specificațiilor tehnice: Specificaţiile tehnice pot fi obținute, în format fizic, de la sediul solicitantului privat sau, în format electronic, solicitate la adresa de e-mail: [email protected]

Informaţii suplimentare pot fi cerute solicitantului privat, de la persoana de contact: Preot Băcescu Bogdan, telefon: 0751.251.738, e-mail: [email protected]


Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

22 septembrie 2016

SCM, după puncte la Slobozia

Handbalistele de la SCM Craiova joacă astăzi, în deplasare, cu CSM Unirea Slobozia, în etapa a treia din Liga Națională. Meciul va începe la ora 16.00 și va fi transmis în direct pe TVR2. După eșecul surprinzător de runda trecută,

Sumarul ediției de sâmbătă, 1 octombrie 2016

Top