PAROHIA SFÂNTUL GHEORGHE VECHI deschide concurs de oferte pentru servicii de proiectare, studii de teren și asistență tehnică

PAROHIA SFÂNTUL GHEORGHE VECHI, în calitate de solicitant privat, organizează procedura simplificată pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de proiectare, realizare studii de teren și asistență tehnică, în cadrul proiectului „Consolidare, Restaurare și Valorificare Turistică – Biserica Sfântul Gheorghe Vechi”, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

 1. Informații generale: Beneficiar (Solicitant privat): Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
  Sediul: Craiova, str. Arieș nr. 9, județul Dolj
  CIF: 4711570
  Persoană de contact: Preot Paroh Irimia Gheorghe Aurel
  Telefon: 0725.442.700
  E-mail: [email protected]
 2. Denumirea programului de finanțare în cadrul căruia urmează a fi depus Proiectul: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
 3. Tipul contractului: Contract de servicii
 4. Durata contractului: incepand cu data semnarii, pana la finalizarea lucrarilor la obiectiv (estimativ 2 ani); termenele de prestare a serviciilor sunt prevazute detaliat in caietul de sarcini.
 5. Obiectul contractului: Servicii de proiectare, realizare studii de teren și asistenţă tehnică pentru obiectivul “Consolidare, Restaurare și Valorificare Turistică – Biserica Sfântul Gheorghe Vechi”.
 6. Valoarea estimată a contractului: 170.888,27 lei la care se adaugă TVA. Prețul contractului este ferm și nu se poate ajusta pe parcursul derulării acestuia.
 7. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 16.08.2016, ora 14:00
 8. Locul depunerii ofertelor: Ofertele se depun în format fizic la sediul beneficiarului.
 9. Locul de prestare a serviciilor: Sediul operatorului economic declarat caștigător si sediul beneficiarului.
 10. Modul de obţinere a specificațiilor tehnice: Specificaţiile tehnice pot fi obținute, în format fizic, de la sediul solicitantului sau, în format electronic, de la adresa de e-mail: [email protected]
  Informaţii suplimentare pot fi cerute la Solicitantului privat, persoană de contact Preot Paroh Irimia Gheorghe Aurel, telefon 0725.442.700, e-mail [email protected]

Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

22 septembrie 2016

SCM, după puncte la Slobozia

Handbalistele de la SCM Craiova joacă astăzi, în deplasare, cu CSM Unirea Slobozia, în etapa a treia din Liga Națională. Meciul va începe la ora 16.00 și va fi transmis în direct pe TVR2. După eșecul surprinzător de runda trecută,

Sumarul ediției de duminică, 25 septembrie 2016

Top