Proiect pentru facilitarea integrării pe piaţa muncii a studenţilor din Dolj şi Vâlcea

Autori


Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, organizează, în cadrul proiectului  Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii, evenimentul de lansare a platfomei virtuale de suport pentru centrele de practică organizate prin proiect. Lansarea platformei va avea loc luni, 19.01.2015, orele 14:00, la sediul Universităţii Spiru Haret din Craiova. La acest eveniment vor participa reprezentanţi ai partenerilor în proiect, potenţiali beneficiari, membri ai comunitatii si reprezentanţi mass-media.

Proiectul se adresează studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic, iar prin intermediul său se urmăreşte crearea unui spaţiu virtual ca suport pentru centrele de practică la care să aibă acces atât studenţii şi universităţile, cât şi angajatorii, pentru continuarea stagiilor de practică.  Acest lucru va fi posibil prin postarea unor subiecte pe forum, prin crearea unor pagini dedicate fiecărei specializari academice şi prin comunicarea online cu reprezentanţii mediului de afaceri. Evenimentul de lansare a platformei virtuale îşi propune să reuneasca actori din mediul universitar public şi privat regional, pentru a găsi soluţii comune la îmbunătăţirea curriculei şi a relaţiei cu mediul economic.
Proiectul este cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 şi are o durată de implementare de18 luni.  Obiectiv general al proiectului este corelarea, consolidarea şi aplicarea cunoştintelor acumulate de către 500 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, din domeniile economic şi juridic, prin activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în dezvoltarea carierei lor. Grupul ţintă al proiectului este format din 500 de studenţi din judeţele Dolj şi Vâlcea, ce vor fi beneficiarii unor activităţi de consiliere şi orientare profesională şi de practică specializată în cadrul unor întreprinderi simulate, înfiinţate prin intermediul proiectului.


Comenteaza acum

Alte stiri

13 iunie 2018

Sprijin pentru industria cinematografică

Guvernul a adoptat astăzi, printr-o Hotărâre, o schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice. Această schema de ajutor de stat este multianuală, se va derula până la sfârșitul anului 2020, și va avea un buget anual de ...

Sumarul ediției de vineri, 22 iunie 2018

Top