Deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun, trimiși în judecată de DNA

rnews.ro
rnews.ro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

PĂUN NICOLAE, deputat în Parlamentul României și președinte al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

– deturnare de fonduri,

– spălare a banilor,

– cumpărare de influență,

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

– efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

– folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect,

ROTARIU FLORENTINA, la data faptelor, manager general al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

– deturnare de fonduri,

– spălare a banilor,

– cumpărare de influență,

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

și în stare de libertate a inculpaților:

VOICU MĂDĂLIN ȘTEFAN, deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:

– trafic de influenta,

– fals in declarații,

– spălare a banilor,

– folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

OLTEANU CARMEN, GRIGORE VASILICA și PEPENEL VALENTIN, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de spălare a banilor,

IVAN GHEORGHE, la data faptelor manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

– spălare a banilor,

PARASCHIV IULIAN COSTEL, la data faptelor manager al proiectului „Acces pe piața muncii, o șansa pentru tine” pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

– spălare a banilor,

– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

MĂRGĂRIT (fostă RADU) IRINA-VALERIA, director economic al Asociației Partida Romilor „Pro Europa” , pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

– deturnare de fonduri,

– spălare a banilor,

DIACONU GELU – ȘTEFAN și GOGANCEA-VĂTĂȘOIU MIHAI, la data faptelor președinte respectiv vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz in serviciu,

S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

1. La inițiativa Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, al cărei președinte este deputatul Păun Nicolae, a fost realizat, în toate județele României, în perioada 2010 – 2013, proiectul „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, cu finanțare din fonduri europene.

Prin implementarea proiectului se urmăreau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de muncă și implicarea, în inițiative de antreprenoriat social, a unui număr de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finanțare s-a stabilit că grupul țintă va beneficia de servicii și activități care să conducă la creșterea capacității de a participa pe piața muncii, la creșterea motivației de a deveni persoane active, la creșterea gradului de informare.

Din probele administrate a reieșit că grupul țintă a fost constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanții, aceștia din urmă neavând cunoștință despre faptul ca au făcut parte din grupul țintă.

Totodată, în momentul semnării contractului, deputatul Păun Nicolae a impus fiecărui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, să vireze 5% sub formă de donație organizației Asociatia Partida Romilor „Pro Europa”. Astfel, în contul deținut de Asociația Partida Romilor „Pro – Europa”, în perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donații în sumă totală de 428.307,11 lei.

Din probele administrate a reieșit că obiectivele proiectului nu au fost realizate, în sensul că majoritatea banilor destinați proiectului (77%) au fost folosiți pentru plata salariilor angajaților proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului țintă.

Astfel, a rezultat faptul că sumele acordate ca finanțare proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi” sunt neeligibile în integralitatea lor, astfel că s-a creat un prejudiciu în suma totală de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene și 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), având în vedere operațiunile ilicite derulate de conducerea Asociației Partida Romilor și de către managementul proiectului.

2. Tot prin Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, în perioada 2010 – 2013, s-a derulat și proiectul cu finanțare intitulat „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”, cu finanțare din fonduri europene.

Obiectivul general al proiectului a constat în sprijin pentru integrarea socio-profesională și accesul la o calificare relevantă pe piața muncii pentru șomerii tineri, de lungă durată și persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie romă, din 9 județe ale țării (Alba, Bacău, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Mureș și Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul țintă au fost: lucrător în construcții, lucrător în izolații, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucătar, chelner, lucrător în comerț, frizer, manichiurist, pedichiurist, etc.

În acest sens au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost îndrumate să parcurgă programe de calificare profesională, respectiv tineri cu vârsta între 15-24 de ani, șomeri de lungă durată, șomeri tineri și persoane inactive.

Și de această dată, a rezultat faptul că unii dintre participanți au urmat câteva ore de curs și la final au primit un certificat de absolvire, precum și sume de bani între 300 și 600 de lei, în timp ce alte persoane, deși s-au înscris la cursuri, nu au participat la niciunul, dar au primit sume de bani între 300 și 600 de lei sau nu au primit deloc.

Din probele administrate a reieșit că proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fără a se urmări instruirea temeinică a cursanților și fără a se parcurge într-un mod relevant cele 360 de ore prevăzute de contractele de pregătire profesională, astfel că s-au irosit în mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European și din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanțare sunt neeligibile în integralitatea lor.

A fost creat un prejudiciu în sumă totală de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European și 1.538.529 lei din bugetul național).

Cu referire la ambele proiecte, inculpații Păun Nicolae, Rotariu Florentina, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel și Mărgărit (fostă Radu) Irina-Valeria au obținut pe nedrept fonduri europene aferente celor două proiecte, în sensul în care:

– au determinat stabilirea grupurilor țintă cu persoane fictive, în baza întocmirii unor documente ce nu corespundeau realității,

– i-au determinat pe angajații din cadrul celor două proiecte să plătească un procentaj din salariul pe care îl încasau către Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, cu titlu de donație. Donațiile astfel strânse, în mod nelegal, de asociație, totalizează 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi” și 935.791 lei aferente proiectului „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”).

– au întocmit și a semnat cererile de plată aferente celor două proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespundeau realității, având ca urmare prejudicierea bugetului comunităților europene cu suma totală de 24.220.396,43 lei și bugetul de stat cu suma totală de 3.030.312 lei, reprezentând partea de cofinanțare,

– au încheiat și semnat în cadrul proiectului „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine” a unui număr de 17 contracte de împrumut fictive și retragerea, în baza acestora, din conturile Asociația Partida Romilor „Pro Europa” a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din plățile efectuate de către Ministerul Fondurilor Europene.

Sume de bani alocate de la bugetul de stat au fost obținute pe nedrept de către inculpații Paun Nicolae, Rotariu Florentina și Mărgărit (Fosta Radu) Irina-Valeria și prin prezentarea, ca documente justificative, a unui număr de 2.018 convenții civile încheiate în mod fictiv de Asociația Partida Romilor, în virtutea derulării acțiunilor raportate către Departamentul de Relații Interetnice.

În perioada 2010-2014, inculpații Păun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Mărgărit (fostă Radu) Irina Valeria și Rotariu Florentina, pentru a disimula sumele de bani obținute în maniera de mai sus au creat circuite financiare, prin care au disimulat sumele de bani obținute din donații, în scopul de a da o aparență legală cheltuielilor din cadrul celor două proiecte. De asemenea, în același scop, inculpații Păun Nicolae, Paraschiv Iulian Costel și Rotariu Florentina s-au folosit de cele 17 contracte de împrumut amintite mai sus, încheiate în mod fictiv, pentru a retrage din conturile Asociației suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. Totodată, în aceeași perioadă inculpații Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Olteanu Carmen, Rotariu Florentina și Ivan Gheorghe au dobândit, cu titlu de salariu sume de bani cunoscând că aceștia provin din fraudarea fondurilor aferente celor două proiecte.

La data de 27 octombrie 2014, inculpata Mărgărit (fostă Radu) Irina Valeria a depus în conturile Asociației Partida Romilor „Pro Europa” suma de 268.500 lei, cunoscând proveniența ilicită a acesteia, respectiv din fraudarea fondurilor comunității europene și a celor provenite de la bugetul de stat.

În perioada 2011-2015, în calitate de președinte al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 216.502 lei, deputatului Mădălin Voicu („plăți drepturi de autor”) și a asigurat un salariu în sumă totală de 194.241 lei soției acestuia, inculpata Olteanu Carmen (fără nicio contraprestație), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociația Partida Romilor.

Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcționari și demnitari, intervenții concretizate în contextul validării proiectelor cu finanțare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuției de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor „Pro Europa”.

De asemenea, în același context, ca urmare a demersurilor inițiate de deputatul Păun Nicolae și mijlocite de deputatul Mădălin Voicu, președintele A.N.A.F. Diaconu Gelu – Ștefan, împreună cu vicepreședintele A.N.A.F., Gogancea-Vătășoiu Mihai au emis, cu încălcarea dispozițiilor legale, circularele nr. 10/07.01.2015 și A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenții civile la Asociația Partida Romilor și notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuției de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuții. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligație de plată.

Astfel, s-a dispus fie neîncasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuțiilor, în cazul deciziilor deja comunicate.

Aceste acțiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neîncasării contribuțiilor sociale) iar pe de alta parte un folos patrimonial în beneficiul Asociației Partida Romilor „Pro Europa”.

În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, inculpatul Voicu Mădălin Ștefan, folosindu-se de calitatea de președinte de onoare al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, a solicitat și a obținut, în numerar, de la reprezentanții acesteia, suma de 100.000 lei. Această sumă de bani a fost folosită de inculpat în campania electorală din anul 2012, în care a candidat din partea unui partid politic pentru obținerea calității de deputat.

În perioada 2004-2015, inculpatul Păun Nicolae, în contextul în care deținea calitatea de deputat în Parlamentul României, a condus în fapt activitatea SC Niki Scorpion Alcom SRL (inclusiv prin reprezentarea acesteia), sens în care a intermediat și a facilitat obținerea de credite bancare pentru societate, a întocmit acte financiare și contabile justificative în contextul unor controale ale organelor fiscale.

De asemenea, în perioada iulie – decembrie 2014, inculpatul Păun Nicolae a diminuat creditul societății respective, prin vânzarea în condiții păguboase a unor terenuri aparținând acesteia.

În perioada 2011-2015, cu intenție, inculpatul Mădălin Voicu, în exercitarea obligațiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus la Camera Deputaților declarații de avere, fără a declara suma de 216.502 lei, obținută în condițiile de mai sus precum și fără a declara încasarea contravalorii unui autoturism pe care l-a vândut către Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, în valoare de 40.000 lei.

În lunile ianuarie și februarie 2016, în contextul desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatele Rotariu Florentina și Mărgărit (fostă Radu) Irina-Valeria au încheiat doua contracte de asistenta juridică în numele Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, fără a avea acordul Consiliului Director.

Aceste documente au fost încheiate în condițiile în care asistenta juridică și reprezentarea în fața organelor judiciare nu era asigurată pentru persoana juridică Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, ci in mod individual pentru persoanele cercetate în cadrul dosarului penal, respectiv inculpații: Rotariu Florentina, Radu Irina Valeria, Paraschiv Iulian, Paraschiv Bogdan.

Acest demers infracțional a avut ca urmare diminuarea patrimoniului Asociatiei Partida Romilor „Pro Europa” cu sumele de 163.389,60 lei, respectiv 133.755 lei.

În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator și a popririi asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.


Comenteaza acum

Alte stiri

4 august 2016

Continuă Pandurii în Liga Europa?

Jucătorii şi oficialii echipei Pandurii Targu Jiu nu şi-au pierdut de tot speranţele legate de calificarea în play-off-ul Europa League, chiar dacă au fost învinşi cu 3-1 de Maccabi Tel Aviv în partida tur de la Severin. Meciul retur se
6 iulie 2016

Gorj: Palatele romilor rămân nedemolate

Cele patru palate ale rromilor din cartierul târgujian Meteor vor rămâne nedemolate. Mascaţii şi poliţia nu au mai fost prezenţi marţi în Meteor pentru a calma spiritele, întrucât romii şi proprietarul terenului unde pe care sunt amplasate ...

Sumarul ediției de miercuri, 20 iulie 2016

Actualitate

» Iohannis a retrimis Parlamentului legea privind impozitul specific în turism
» Turcia: Au fost suspendați 262 judecători și procurori militari
» SRI: Zece persoane suspectate de terorism, declarate indezirabile pe teritoriul României în 2015
» Pacientul de la Spitalul Bagdasar-Arseni a dezvoltat o colonizare cu germeni de spital
» Agricultorii din zona de munte pot opta pentru inscripționarea distinctă “produs montan”
» Atentat terorist dejucat la Bruxelles
» Dolj: Şedinţă de constituirea a ATOP
» Prognoza meteo pentru joi şi vineri
» 200 de stagiari participă la cea de-a patra ediţie a Programului Oficial de Internship al Guvernului
» CCR: Inițiativa cetățenească referitoare la căsătoria între un bărbat și o femeie îndeplinește condițiile
» Turcia: 99 de generali, inculpați pentru tentativa de puci
» Radu Beligan a murit la onorabila vârstă de 97 de ani
» Guvernul completează măsurile de protecție pentru lucrătorii expuși la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
» Aproximativ 265 de milioane de euro, realocați de Comisia Europeană pentru IMM-uri şi cercetare
» Deţinuţi, scutiţi de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea actelor de identitate
» Deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun, trimiși în judecată de DNA
» Fostul premier român Victor Ponta apare la CNN, pe o listă de zece politicieni acuzaţi de plagiat
» Contribuția României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF), aprobată de Guvern
» Dosarul privind moartea patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, a fost clasat
» În câteva luni vom putea plăti taxele și impozitele on-line
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din ţară
» CCR se pronunță pe tema căsătoriilor între persoane de același sex
» Donald Trump, candidat oficial al Partidului Republican

Dolj

» Viaţă de coşmar pentru doi tineri cu handicap
» Iarba mare de acasă
» Poliţist târât cu maşina de un doljean
» Răspunsuri ironice la o Asociaţie de Proprietari
» Craiova: Accident rutier în zona Ciupercă
» Teatrul Naţional “Marin Sorescu” regretă dispariţia lui Radu Beligan
» Școala Internațională pentru Artă, timp de 10 zile în Oltenia
» Polițist local din Craiova, târât circa zeci de metri cu mașina de un doljean
» Se întrerupe apa potabilă în Cartierul Plaiul Vulcănești
» Craiovean urmărit internaţional pentru trafic de persoane, extrădat din Norvegia

Gorj

» Încasări peste aşteptări la Finanţele Publice Gorj
» UM Sadu a împlinit 77 de ani de activitate fără festivităţi
» Ziua Energeticianului, sărbătorită în Gorj
» Gorj: S-a trezit cu beciul casei incendiat
» Gorj: Bătrână accidentată de un tractorist de 74 de ani
» Gorj: Poliţia anchetează moartea salariatului de la fabrica de pufuleţi
» DNA: Managerul Spitalului municipal Motru, sub control judiciar pentru luare de mită

Vâlcea

» Vâlcea: Controale la trecerile la nivel cu calea ferată
» Percheziţii în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală

Sport

» Fotbal / Gustavo Di Mauro Vagenin, noul număr 10 de la CS Universitatea Craiova
» Fotbal / Bănia, în doliu: a decedat Constantin Deliu
» Fotbal / Pandurii Târgu Jiu și-a completat defensiva cu olandezul Jordy Buijs

Sanatate

» Ministerul Sănătății confirmă al doilea caz de import de virus Zika în România

Educatie

» Trei eliminați la concursul de titularizare
» C.N. Fraţii Buzeşti, locul trei pe ţară

Magazin

» Program Colours Cinema în perioada 22 – 28 iulie
» Datini si obiceiuri de Sfantul Ilie

Top