Îi penetrară serviciile…!

Cosmin Enea, Cristina Calangiu şi Dan Mogoş, trei liberali ale căror afaceri au stârnit curiozitatea „serviciilor“

http:http://www.youtube.com/watch?v=XhbXmcqg3HM
http:http://www.youtube.com/watch?v=-SD3rle_fG0


Un raport „scăpat“ de serviciile secrete (Doi ş’un sfert, SRI, cine ştie?) despre averile şi şmecheriile pe care le învârt unii lideri ai PNL Dolj a ajuns vineri în redacţia GdS, pe căi specifice. O duduie misterioasă a lăsat la secretariatul redacţiei un plic cu documente pe care scria cu pixul GdS. În rest, nici o adresă sau ştampilă. Ordonate miliţieneşte, hârtiile prezintă încrengătura de afaceri şi prietenii ale lui Cosmin Enea, cel despre care se presupune că va prelua frâiele PNL Dolj peste câteva zile. Printre tovarăşii de afaceri ai stimabilului se regăsesc Dan Mogoş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, Cristina Calangiu, directoarea care a reuşit performanţa de a-şi păstra scaunul de manager al Spitalului Judeţean Craiova, fostul prefect Silviu Dumitru sau primarul din Podari, Constantin Gheorghiţă. Sub denumirea „Sinteza V. Craiova interlopă I“, raportul „miroase“ a servicii secrete de la o poştă. Îl trădează ştersăturile datelor de identificare ale raportului, abrevierile specifice unui sistem de urmărire, expresii gen „în verificări“ şi date care nu puteau fi obţinute decât cu ajutorul tehnologiei de interceptare. De exemplu, raportul face referire la o discuţie din maşină dintre Cosmin Enea şi Cristian Buşoi, candidat la europarlamentare. Sunt prezentate date concrete despre adrese, coduri numerice personale ale liberalilor şi persoanelor din anturajul lor. Din raport mai aflăm cum parlamentari liberali de frunte au făcut schimb de iubite şi le-au băgat ca paravan în firme pentru a-şi ascunde numele. Vă prezentăm documentele aşa cum au venit la redacţie. Poate cititorii noştri înţeleg mai bine ce au vrut să spună băieţii cu ochi albaştri. Cât despre servicii, dacă tot s-au deranjat până la redacţia GdS, le sugerăm să ne dea şi codul de descifrare a anumitor documente. Ştiu ele la ce ne referim. Oricum, redactorii GdS vor merge pe urma informaţiilor şi vor încerca să descopere întreaga dimensiune a afacerilor liberale.

SUBIECT:
Validarea pe anexă la Primăria Podari, conform L. 247, a fost făcută în baza unor documente false pentru suprafaţa de aproximativ 10 ha (anexa 29, poz. 2) conform adv. 3056 din 15.03.2006 emisă în fals.
Caracaleanu Ecaterina din Balş a vândut drepturi de proprietate lui Olah Gheorghe Linus Augustin, domiciliat în Piteşti, str. Independenţei, nr. 14, bl. 2, sc. A, ap. 14, CI seria BC nr. 750988, CNP 1370602034971 (vezi – conf.), tatăl fostei prietene a lui Mihai Voicu, Alina Gorghiu, actualmente prietena lui Bogdan Olteanu.
S-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare (cesiune drepturi viitoare) din 15.06.2006 (Cab. not. D. Tomiţă), prin care Caracaleanu Ecaterina împuterniceşte pe Pătru Ion Cristian din Balş, str. N. Bălcescu, nr. 36, bl. P2, sc. 1, ap. 11, jud. Olt, CI seria OT nr. 196647, CNP 1751231280029, să vândă lui Olah Gh. Linus Augustin terenul în suprafaţă de 10 hectare (dintr-o suprafaţă totală de 16 hectare) în com. Podari.
Tranzacţie încheiată, efecte viitoare – în verificări.

AFACERI IMOBILIARE:
- trafic de influenţă cu primarii PNL prin persoane din anturaj;
- 6.000 mp teren în com. Gherceşti obţinuţi prin cumpărarea de drepturi de proprietate la preţ derizoriu (0,15 euro/mp), revândut apoi la ARR Bucureşti prin dir. L. Mincu (ARR Dolj) pentru suma de 600.000 euro;
- pentru punerea în posesia vânzătorilor de către primarul com. Gherceşti, acesta a solicitat în schimb înlăturarea viceprimarului Stan Aurelian care îl incomoda. Solicitare acceptată cu intervenţia fostului prefect Silviu Dumitru;
- vânzarea-cumpărarea s-a făcut pe numele lui Dobre Marius-Florin, finul lui Enea;
- 20 ha la Filiaşi, prin Dobre Marius-Florin, şi revândute Direcţiei Silvice Dolj, dir. Geoancă semnând actul de vânzare-cumpărare la un preţ foarte mare (în verif. contr.) în schimbul rămânerii în continuare în funcţie;
- peste 200 ha cumpărate prin aceeaşi metodă situate la limita dintre comunele Drăgoteşti şi Voineasa prin preşedintele PNL Drăgoteşti, Bildea Mircea;
- prin intermediul aceleiaşi persoane (Bildea Mircea) a fost luată şi Crama de la Dăbuleni prin DGFP Dolj când Silviu Dumitru era director executiv şi vândută ulterior după devastarea şi devalizarea activelor. (Dosar T.D. – Bildea);
- scandal recent între Enea Cosmin şi Bildea Mircea pentru neînţelegeri la bani;
- scandal recent între Enea Cosmin şi Dan Mogoş vs. primarul com. Pieleşti (D. Dica – PNL) pentru nepunerea în posesie a unor viitori vânzători de terenuri (în verif.) în urma cumpărării de drepturi de proprietate prin Dobre Marius-Florin. Primarul a fost penalizat prin nealocarea de fonduri la ultima rectificare de buget de la CJ Dolj de către Dan Mogoş. Acelaşi Dan Mogoş l-a ameninţat recent şi pe Marius Matei, cel care i-a fost administrator şi persoana pe numele căreia a fost înregistrată SC ALCOVIT SRL.

POLITIC:
Perspective: Vizează funcţia de preşedinte al org. PNL Dolj, în fruntea căreia urmează să fie numit ca interimar în data de 15.06.2009 până la alegerile care vor avea loc probabil în data de 12.07.2009 (interv. lui M. Voicu la BPC – refuzată), aşa cum rezultă din discuţia purtată de Cosmin Enea cu Cristian Buşoi în maşină pe traseul Rm. Vâlcea – Craiova (B23poz106XXT) şi apoi la sediul firmei acestuia din str. Împăratul Traian, nr. 115, împreună cu Dan Mogoş şi Calangiu Cristina.
La organizaţia PNL a mun. Craiova a fost propusă în continuare Calangiu Cristina, aşa cum rezultă din discuţia cu Ionuţ Stroe la Ristorante Italiano din Craiova (B26poz109U) şi din maşina lui Enea Cosmin pe traseul Craiova – Calafat împreună cu Cristian Buşoi (B26poz110-111XXT).

ECONOMIC:
Parteneriat împreună cu Calangiu Cristina cu SC VM DESIDER SRL din Timişoara, str. Mareşal Constantin Prezan, nr. 133, camera 2, parter, ap. 1, jud. Timiş, CUI 17869866, J35/2676/2005, prin care se urmăreşte, după înfiinţarea unui sediu secundar în Băileşti, str. Independenţei, nr. 7, pentru păstrarea produselor cu toxicitate mărită şi unde activitatea se va desfăşura în „armonie cu legislaţia UE“, externalizarea serviciului cod CAEN 8129 în spitalele din judeţ.
La data de 9.04.2009, firma şi-a preschimbat certificatul de înmatriculare şi a modificat acţionariatul, la fel ca în cazul SC RTR Design SRL, BEST CLEAN SRL, TNT Construct SRL, ZOOCINTEZ SRL, BOSTON INVESTMENTS SRL Bucureşti, DOVA CONSTRUCT SRL, SC ECOSNEL TOUR SRL şi HEIKONEN COMPANY SRL.
La cea din urmă este acţionar Răsceanu Victoria, născută la data de 23.04.1960 în com. Zănoaga – Dolj, CI seria DX nr. 032423, CNP 2600423163245, cu sediul în Craiova, str. Ionescu Siseşti, bl. 98A, sc. 1, ap. 5, CUI 17849761 şi J16/1622/2005. Activitatea de bază a fost modificată în scopul atribuirii contractului de curăţenie în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova după rezilierea contractului cu SC CRIDOR SRL, care a avut drept scop preluarea înapoi de către spital a personalului pe care îl preluase SC
CRIDOR odată cu externalizarea şi atribuirea directă a contractului către o firmă cu doi angajaţi şi fără experienţă similară.
De reţinut că de activitate se ocupă fiul Victoriei Răsceanu, preşedinte de organizaţie zonală PNL (nr. 16 – verif.) şi bun prieten cu Cosmin Enea şi Calangiu Cristina.
În ceea ce priveşte SC BEST CLEAN SRL, fosta FATIH COM SRL care l-a avut acţionar pe Yasit Fatih (verif. Rel cu Enea), aceasta şi-a schimbat denumirea la 15.11.2006 prin împuternicit Budică Amelia, la fel ca la TNT Construct şi-a modificat acţionariatul prin ieşirea din societate a Apostol A. Ruxandra şi Cojocaru Amelia Mădălina şi intrarea în calitate de asociat unic şi administrator a lui Trică Costin, care a fost asociat cu 50% şi administrator la SC TNT Construct până la data de 12.02.2007. Şi-a modificat, de asemenea, şi obiectul principal de activitate în 9301 – „Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor“ în vederea obţinerii contractelor de externalizare a serviciului de spălătorie din Spitalul Clinic Judeţean Dolj, unde îşi desfăşoară activitatea în prezent.
De menţionat faptul că atribuirea contractului i-a fost făcută în baza unei adeverinţe care atestă experienţa similară emisă în fals de dr. Dumitru Ivantu, directorul Spitalului Poiana Mare.
Referitor la SC RTR Design SRL Craiova, înfiinţată la 30.02.2006 cu obiect principal de activitate: 2811 – Fabricarea de construcţii metalice, îşi schimbă obiectul de activitate la 21.03.2007 în 5552 – Alte unităţi de preparare a hranei şi retragerea asociaţilor Tudorică C-tin şi Falcan Aurelian. Intră asociat unic şi administrator Mitrică Iulian. Scopul a fost obţinerea contractului de preparare a hranei bolnavilor prin participarea la licitaţia din 25.05.2007. Şi la această licitaţie a participat tot cu adeverinţă pentru experienţă similară (nr. 1864 din 24.05.2007) emisă în fals de acelaşi manager Dumitru Ivantu de la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare.
Pentru faptul că licitaţia a fost câştigată de altă firmă (SC ELCOMEX SRL), care a contestat neregulile de la licitaţie, la data de 12.03.2008 se formulează cererea de dizolvare/lichidare (Hot. AGA 10996/12.03.2008) pentru „Imposibilitatea realizării obiectului de activitate“.
Solicitare materializată la data de 6.05.2008 prin RADIERE.
Cu referire la SC TNT Construct SRL, înfiinţată la 2.11.2006, cu sediul în str. Vântului, nr. 8, bl. M6, sc. 1, ap. 18, Craiova, avându-i ca asociaţi pe:
- Trică Costin – 50% – administrator
- Raica Aurelian – 25%
- Chivu Florinel – 25%
Activitatea principală: 4521 – „Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu“.
Cerere de menţiuni din 12.02.2007 prin acelaşi împuternicit Budică Amelia:
Retragere asociat Trică Costin, intră Dobre Marius-Florin – 50% şi administrator.
Modificarea sediului în b-dul Dacia, nr. 191, bl. 57 IV A1, sc. 1, ap. 8.
Modificarea activităţilor principale:
7470 – „Activităţi de întreţinere şi curăţenie a clădirilor“.
Cerere de menţiuni din 3.07.2008.
Retragere asociat Chivu Florinel.
Intrare asociat: Calangiu Cristina Mariana – 25%.
Transmiterea părţi sociale de către Dobre Marius-Florin (25%) către Marin Marian-Viorel.
Punct de lucru – sediu secundar în comuna Gherceşti, Tarlaua 39, Parcela 66. În verificare sediul secundar (???).
Scopul schimbării obiectivului de activitate îl constituie obţinerea contractului de externalizare a serviciului de curăţenie la Spitalul Poiana Mare şi Filantropia Craiova.
De menţionat contractul dintre TNT Construct şi RTR Design nr. 11/10.01.2007, dar şi recomandarea nr. 15/22.05.2007, tot falsă, emisă pentru atestarea experienţei similare a RTR Design SRL.
Cu referire la SC ZOOCITEZ SRL Craiova:
A fost înfiinţată la 3.04.2006 pentru a funcţiona în regim satelit.
Asociaţi: Bildea Mircea – 50% şi administrator.
Docea Virgil-Andrei – 50% (administrator la SC DOVA CONSTRUCT SRL).
Activitatea principală: 0122 – „Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor şi măgarilor, catârilor şi asinilor“.
De menţionat contractul nr. 23 din 1.03.2007, dar şi recomandarea nr. 46 din 22.05.2007, emise în fals, care atestau experienţa similară pentru participarea la licitaţia privind externalizarea serviciului de hrănire a bolnavilor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.
Referitor la SC ECOSNEL TOUR SRL, cu sediul social în Târgu Jiu, b-dul N. Titulescu, bl. 10, sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Gorj, având ca asociat şi administrator pe Enea Eliza.
Înfiinţată pentru a lucra în regim satelit. De menţionat contractul nr. 20/15.02.2007 şi adresa nr. (F.N.) emise în fals pentru a atesta experienţa similară a SC RTR Design SRL.
Cu referire la SC BOSTON INVESTMENTS SRL Bucureşti:
Înfiinţată la 3.10.2005.
Semnal: bilanţ anual nedepus pe 2006 şi 2007.
Asociat unic şi administrator: Alexandroaiei Răzvan Dan, Bucureşti
Activitate principală: 4521 – „Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu“ (la fel ca RTR Design SRL).
Cerere înscriere menţiuni din 18.05.2007 (data iniţială a serviciului de hrănire la Spitalul Judeţean Craiova) înscrisă la RC Bucureşti la 22.05.2007 pentru adăugarea următoarelor activităţi:
5530 – Restaurante
5540 – Baruri
5551 – Cantine
5552 – Alte unităţi de preparare a hranei.
Firma a participat la licitaţie la Spitalul Judeţean Craiova cu ofertă comună cu SC RTR Design SRL, dar cu recomandare pentru experienţă similară, emisă în fals de dr. Răzvan Geambaşu de la Spitalul Orăşenesc „Dr. Maria Burghele“ – Buftea.
Fără activitate după data licitaţiei.
Referitor la schimbul de facturi între firmele lui Enea Cosmin şi cele ale lui Dan Mogoş, dar şi tandemul în care se participă la licitaţii se remarcă:
1. SC ALCOVIT SRL, care l-a avut ca prim asociat pe Matei Marius, membru PNL şi fost director al Spitalului CFR Craiova, are în prezent ca asociat administrator pe Dorina Mirescu, mama prietenei lui Dan Mogoş, Alina Crăciun Mirescu.
2. SC CRISTAL SERV SRL, firmă controlată tot de Dan Mogoş prin Alina Crăciun Mirescu.
3. SC SEMACOMREP SRL, administrată de Alina Crăciun Mirescu, dar împreună cu soacra lui Victor Bujor, şeful de la ISCIR, membru PNL căruia i s-a promis că va rămâne în continuare în funcţie.
4. SC FUNDAŢIA MOGOŞ MED SRL.
Toate firmele au avut control gen „CLEAN“ de la Direcţia Finanţelor Publice, cele mai multe plătind cu ocazia controlului sume simbolice între 500 şi 1.500 RON.
Referitor la modul cum s-au licitat lucrările de amenajare, modernizare şi de investiţii în general în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, dar şi de modul cum au fost efectuate, îndeosebi cu SC COMIR SRL Craiova, se aşteaptă răspunsul Curţii de Conturi Dolj şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în special pentru sesizările privind lucrările plătite de două ori (şi din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii, dar şi din cele primite de la Consiliul Judeţean Dolj).
Participarea la licitaţiile organizate la Consiliul Judeţean Dolj se face în tandem cu devize cu valori mici (pentru a înlătura concurenţa), care apoi sunt majorate cu acte adiţionale.
 


Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Top