Îi penetrară serviciile…!

Autori


Un raport „scăpat“ de serviciile secrete (Doi ş’un sfert, SRI, cine ştie?) despre averile şi şmecheriile pe care le învârt unii lideri ai PNL Dolj a ajuns vineri în redacţia GdS, pe căi specifice. O duduie misterioasă a lăsat la secretariatul redacţiei un plic cu documente pe care scria cu pixul GdS. În rest, nici o adresă sau ştampilă. Ordonate miliţieneşte, hârtiile prezintă încrengătura de afaceri şi prietenii ale lui Cosmin Enea, cel despre care se presupune că va prelua frâiele PNL Dolj peste câteva zile. Printre tovarăşii de afaceri ai stimabilului se regăsesc Dan Mogoş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, Cristina Calangiu, directoarea care a reuşit performanţa de a-şi păstra scaunul de manager al Spitalului Judeţean Craiova, fostul prefect Silviu Dumitru sau primarul din Podari, Constantin Gheorghiţă. Sub denumirea „Sinteza V. Craiova interlopă I“, raportul „miroase“ a servicii secrete de la o poştă. Îl trădează ştersăturile datelor de identificare ale raportului, abrevierile specifice unui sistem de urmărire, expresii gen „în verificări“ şi date care nu puteau fi obţinute decât cu ajutorul tehnologiei de interceptare. De exemplu, raportul face referire la o discuţie din maşină dintre Cosmin Enea şi Cristian Buşoi, candidat la europarlamentare. Sunt prezentate date concrete despre adrese, coduri numerice personale ale liberalilor şi persoanelor din anturajul lor. Din raport mai aflăm cum parlamentari liberali de frunte au făcut schimb de iubite şi le-au băgat ca paravan în firme pentru a-şi ascunde numele. Vă prezentăm documentele aşa cum au venit la redacţie. Poate cititorii noştri înţeleg mai bine ce au vrut să spună băieţii cu ochi albaştri. Cât despre servicii, dacă tot s-au deranjat până la redacţia GdS, le sugerăm să ne dea şi codul de descifrare a anumitor documente. Ştiu ele la ce ne referim. Oricum, redactorii GdS vor merge pe urma informaţiilor şi vor încerca să descopere întreaga dimensiune a afacerilor liberale.

SUBIECT:

Validarea pe anexă la Primăria Podari, conform L. 247, a fost făcută în baza unor documente false pentru suprafaţa de aproximativ 10 ha (anexa 29, poz. 2) conform adv. 3056 din 15.03.2006 emisă în fals.

Caracaleanu Ecaterina din Balş a vândut drepturi de proprietate lui Olah Gheorghe Linus Augustin, domiciliat în Piteşti, str. Independenţei, nr. 14, bl. 2, sc. A, ap. 14, CI seria BC nr. 750988, CNP 1370602034971 (vezi – conf.), tatăl fostei prietene a lui Mihai Voicu, Alina Gorghiu, actualmente prietena lui Bogdan Olteanu.

S-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare (cesiune drepturi viitoare) din 15.06.2006 (Cab. not. D. Tomiţă), prin care Caracaleanu Ecaterina împuterniceşte pe Pătru Ion Cristian din Balş, str. N. Bălcescu, nr. 36, bl. P2, sc. 1, ap. 11, jud. Olt, CI seria OT nr. 196647, CNP 1751231280029, să vândă lui Olah Gh. Linus Augustin terenul în suprafaţă de 10 hectare (dintr-o suprafaţă totală de 16 hectare) în com. Podari.

Tranzacţie încheiată, efecte viitoare – în verificări.

AFACERI IMOBILIARE:

– trafic de influenţă cu primarii PNL prin persoane din anturaj;

– 6.000 mp teren în com. Gherceşti obţinuţi prin cumpărarea de drepturi de proprietate la preţ derizoriu (0,15 euro/mp), revândut apoi la ARR Bucureşti prin dir. L. Mincu (ARR Dolj) pentru suma de 600.000 euro;

– pentru punerea în posesia vânzătorilor de către primarul com. Gherceşti, acesta a solicitat în schimb înlăturarea viceprimarului Stan Aurelian care îl incomoda. Solicitare acceptată cu intervenţia fostului prefect Silviu Dumitru;

– vânzarea-cumpărarea s-a făcut pe numele lui Dobre Marius-Florin, finul lui Enea;

– 20 ha la Filiaşi, prin Dobre Marius-Florin, şi revândute Direcţiei Silvice Dolj, dir. Geoancă semnând actul de vânzare-cumpărare la un preţ foarte mare (în verif. contr.) în schimbul rămânerii în continuare în funcţie;

– peste 200 ha cumpărate prin aceeaşi metodă situate la limita dintre comunele Drăgoteşti şi Voineasa prin preşedintele PNL Drăgoteşti, Bildea Mircea;

– prin intermediul aceleiaşi persoane (Bildea Mircea) a fost luată şi Crama de la Dăbuleni prin DGFP Dolj când Silviu Dumitru era director executiv şi vândută ulterior după devastarea şi devalizarea activelor. (Dosar T.D. – Bildea);

– scandal recent între Enea Cosmin şi Bildea Mircea pentru neînţelegeri la bani;

– scandal recent între Enea Cosmin şi Dan Mogoş vs. primarul com. Pieleşti (D. Dica – PNL) pentru nepunerea în posesie a unor viitori vânzători de terenuri (în verif.) în urma cumpărării de drepturi de proprietate prin Dobre Marius-Florin. Primarul a fost penalizat prin nealocarea de fonduri la ultima rectificare de buget de la CJ Dolj de către Dan Mogoş. Acelaşi Dan Mogoş l-a ameninţat recent şi pe Marius Matei, cel care i-a fost administrator şi persoana pe numele căreia a fost înregistrată SC ALCOVIT SRL.

POLITIC:

Perspective: Vizează funcţia de preşedinte al org. PNL Dolj, în fruntea căreia urmează să fie numit ca interimar în data de 15.06.2009 până la alegerile care vor avea loc probabil în data de 12.07.2009 (interv. lui M. Voicu la BPC – refuzată), aşa cum rezultă din discuţia purtată de Cosmin Enea cu Cristian Buşoi în maşină pe traseul Rm. Vâlcea – Craiova (B23poz106XXT) şi apoi la sediul firmei acestuia din str. Împăratul Traian, nr. 115, împreună cu Dan Mogoş şi Calangiu Cristina.

La organizaţia PNL a mun. Craiova a fost propusă în continuare Calangiu Cristina, aşa cum rezultă din discuţia cu Ionuţ Stroe la Ristorante Italiano din Craiova (B26poz109U) şi din maşina lui Enea Cosmin pe traseul Craiova – Calafat împreună cu Cristian Buşoi (B26poz110-111XXT).

ECONOMIC:

Parteneriat împreună cu Calangiu Cristina cu SC VM DESIDER SRL din Timişoara, str. Mareşal Constantin Prezan, nr. 133, camera 2, parter, ap. 1, jud. Timiş, CUI 17869866, J35/2676/2005, prin care se urmăreşte, după înfiinţarea unui sediu secundar în Băileşti, str. Independenţei, nr. 7, pentru păstrarea produselor cu toxicitate mărită şi unde activitatea se va desfăşura în „armonie cu legislaţia UE“, externalizarea serviciului cod CAEN 8129 în spitalele din judeţ.

La data de 9.04.2009, firma şi-a preschimbat certificatul de înmatriculare şi a modificat acţionariatul, la fel ca în cazul SC RTR Design SRL, BEST CLEAN SRL, TNT Construct SRL, ZOOCINTEZ SRL, BOSTON INVESTMENTS SRL Bucureşti, DOVA CONSTRUCT SRL, SC ECOSNEL TOUR SRL şi HEIKONEN COMPANY SRL.

La cea din urmă este acţionar Răsceanu Victoria, născută la data de 23.04.1960 în com. Zănoaga – Dolj, CI seria DX nr. 032423, CNP 2600423163245, cu sediul în Craiova, str. Ionescu Siseşti, bl. 98A, sc. 1, ap. 5, CUI 17849761 şi J16/1622/2005. Activitatea de bază a fost modificată în scopul atribuirii contractului de curăţenie în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova după rezilierea contractului cu SC CRIDOR SRL, care a avut drept scop preluarea înapoi de către spital a personalului pe care îl preluase SC

CRIDOR odată cu externalizarea şi atribuirea directă a contractului către o firmă cu doi angajaţi şi fără experienţă similară.

De reţinut că de activitate se ocupă fiul Victoriei Răsceanu, preşedinte de organizaţie zonală PNL (nr. 16 – verif.) şi bun prieten cu Cosmin Enea şi Calangiu Cristina.

În ceea ce priveşte SC BEST CLEAN SRL, fosta FATIH COM SRL care l-a avut acţionar pe Yasit Fatih (verif. Rel cu Enea), aceasta şi-a schimbat denumirea la 15.11.2006 prin împuternicit Budică Amelia, la fel ca la TNT Construct şi-a modificat acţionariatul prin ieşirea din societate a Apostol A. Ruxandra şi Cojocaru Amelia Mădălina şi intrarea în calitate de asociat unic şi administrator a lui Trică Costin, care a fost asociat cu 50% şi administrator la SC TNT Construct până la data de 12.02.2007. Şi-a modificat, de asemenea, şi obiectul principal de activitate în 9301 – „Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor“ în vederea obţinerii contractelor de externalizare a serviciului de spălătorie din Spitalul Clinic Judeţean Dolj, unde îşi desfăşoară activitatea în prezent.

De menţionat faptul că atribuirea contractului i-a fost făcută în baza unei adeverinţe care atestă experienţa similară emisă în fals de dr. Dumitru Ivantu, directorul Spitalului Poiana Mare.

Referitor la SC RTR Design SRL Craiova, înfiinţată la 30.02.2006 cu obiect principal de activitate: 2811 – Fabricarea de construcţii metalice, îşi schimbă obiectul de activitate la 21.03.2007 în 5552 – Alte unităţi de preparare a hranei şi retragerea asociaţilor Tudorică C-tin şi Falcan Aurelian. Intră asociat unic şi administrator Mitrică Iulian. Scopul a fost obţinerea contractului de preparare a hranei bolnavilor prin participarea la licitaţia din 25.05.2007. Şi la această licitaţie a participat tot cu adeverinţă pentru experienţă similară (nr. 1864 din 24.05.2007) emisă în fals de acelaşi manager Dumitru Ivantu de la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare.

Pentru faptul că licitaţia a fost câştigată de altă firmă (SC ELCOMEX SRL), care a contestat neregulile de la licitaţie, la data de 12.03.2008 se formulează cererea de dizolvare/lichidare (Hot. AGA 10996/12.03.2008) pentru „Imposibilitatea realizării obiectului de activitate“.

Solicitare materializată la data de 6.05.2008 prin RADIERE.

Cu referire la SC TNT Construct SRL, înfiinţată la 2.11.2006, cu sediul în str. Vântului, nr. 8, bl. M6, sc. 1, ap. 18, Craiova, avându-i ca asociaţi pe:

– Trică Costin – 50% – administrator

– Raica Aurelian – 25%

– Chivu Florinel – 25%

Activitatea principală: 4521 – „Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu“.

Cerere de menţiuni din 12.02.2007 prin acelaşi împuternicit Budică Amelia:

Retragere asociat Trică Costin, intră Dobre Marius-Florin – 50% şi administrator.


Modificarea sediului în b-dul Dacia, nr. 191, bl. 57 IV A1, sc. 1, ap. 8.

Modificarea activităţilor principale:

7470 – „Activităţi de întreţinere şi curăţenie a clădirilor“.

Cerere de menţiuni din 3.07.2008.

Retragere asociat Chivu Florinel.

Intrare asociat: Calangiu Cristina Mariana – 25%.

Transmiterea părţi sociale de către Dobre Marius-Florin (25%) către Marin Marian-Viorel.

Punct de lucru – sediu secundar în comuna Gherceşti, Tarlaua 39, Parcela 66. În verificare sediul secundar (???).

Scopul schimbării obiectivului de activitate îl constituie obţinerea contractului de externalizare a serviciului de curăţenie la Spitalul Poiana Mare şi Filantropia Craiova.

De menţionat contractul dintre TNT Construct şi RTR Design nr. 11/10.01.2007, dar şi recomandarea nr. 15/22.05.2007, tot falsă, emisă pentru atestarea experienţei similare a RTR Design SRL.

Cu referire la SC ZOOCITEZ SRL Craiova:

A fost înfiinţată la 3.04.2006 pentru a funcţiona în regim satelit.

Asociaţi: Bildea Mircea – 50% şi administrator.

Docea Virgil-Andrei – 50% (administrator la SC DOVA CONSTRUCT SRL).

Activitatea principală: 0122 – „Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor şi măgarilor, catârilor şi asinilor“.

De menţionat contractul nr. 23 din 1.03.2007, dar şi recomandarea nr. 46 din 22.05.2007, emise în fals, care atestau experienţa similară pentru participarea la licitaţia privind externalizarea serviciului de hrănire a bolnavilor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Referitor la SC ECOSNEL TOUR SRL, cu sediul social în Târgu Jiu, b-dul N. Titulescu, bl. 10, sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Gorj, având ca asociat şi administrator pe Enea Eliza.

Înfiinţată pentru a lucra în regim satelit. De menţionat contractul nr. 20/15.02.2007 şi adresa nr. (F.N.) emise în fals pentru a atesta experienţa similară a SC RTR Design SRL.

Cu referire la SC BOSTON INVESTMENTS SRL Bucureşti:

Înfiinţată la 3.10.2005.

Semnal: bilanţ anual nedepus pe 2006 şi 2007.

Asociat unic şi administrator: Alexandroaiei Răzvan Dan, Bucureşti

Activitate principală: 4521 – „Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu“ (la fel ca RTR Design SRL).

Cerere înscriere menţiuni din 18.05.2007 (data iniţială a serviciului de hrănire la Spitalul Judeţean Craiova) înscrisă la RC Bucureşti la 22.05.2007 pentru adăugarea următoarelor activităţi:

5530 – Restaurante

5540 – Baruri

5551 – Cantine

5552 – Alte unităţi de preparare a hranei.

Firma a participat la licitaţie la Spitalul Judeţean Craiova cu ofertă comună cu SC RTR Design SRL, dar cu recomandare pentru experienţă similară, emisă în fals de dr. Răzvan Geambaşu de la Spitalul Orăşenesc „Dr. Maria Burghele“ – Buftea.

Fără activitate după data licitaţiei.

Referitor la schimbul de facturi între firmele lui Enea Cosmin şi cele ale lui Dan Mogoş, dar şi tandemul în care se participă la licitaţii se remarcă:

1. SC ALCOVIT SRL, care l-a avut ca prim asociat pe Matei Marius, membru PNL şi fost director al Spitalului CFR Craiova, are în prezent ca asociat administrator pe Dorina Mirescu, mama prietenei lui Dan Mogoş, Alina Crăciun Mirescu.

2. SC CRISTAL SERV SRL, firmă controlată tot de Dan Mogoş prin Alina Crăciun Mirescu.

3. SC SEMACOMREP SRL, administrată de Alina Crăciun Mirescu, dar împreună cu soacra lui Victor Bujor, şeful de la ISCIR, membru PNL căruia i s-a promis că va rămâne în continuare în funcţie.

4. SC FUNDAŢIA MOGOŞ MED SRL.

Toate firmele au avut control gen „CLEAN“ de la Direcţia Finanţelor Publice, cele mai multe plătind cu ocazia controlului sume simbolice între 500 şi 1.500 RON.

Referitor la modul cum s-au licitat lucrările de amenajare, modernizare şi de investiţii în general în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, dar şi de modul cum au fost efectuate, îndeosebi cu SC COMIR SRL Craiova, se aşteaptă răspunsul Curţii de Conturi Dolj şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în special pentru sesizările privind lucrările plătite de două ori (şi din fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii, dar şi din cele primite de la Consiliul Judeţean Dolj).

Participarea la licitaţiile organizate la Consiliul Judeţean Dolj se face în tandem cu devize cu valori mici (pentru a înlătura concurenţa), care apoi sunt majorate cu acte adiţionale.

 Comenteaza acum

193 Comentarii

 1. Dan RO-tariu said:

  cAPUSELE ASTEA saboteaza sanatatea noastra, iata de ce nu are bani spitalul pentru ca accepta facturile umflate ale LIBERARILOR care se mai dau si mari oameni de afaceri pentru ca au bai furati de la bolnavi. Cred ca pedeapsa pentru ei sub 10 ani de inchisoare nu poate fi!

 2. domProfesor said:

  Interesant articol, dar destul de neclar. Totusi pare o facatura. Asteptam mai multe detalii.

 3. claudio said:

  Domnul Rotariu, nu stiu daca unii sunt mai buni ca altii.Credeti ca exista cineva care sa nu isi urmareasca propriile interese ir apoi….daca mai ramane ceva sa arunce un mai nimic in folosul celorlalti¿?Eu nu cred asta cu tot optimismul din mine.Va inteleg perfect neplacerea , toti sunt la fel , o apa si un pamant.

 4. bombonel said:

  destul de neclar articol…probabil filati de serv secrete la cerere bineinteles filaj comandat , si apoi niste facaturi de dosare , asemenea informatii ce scrie acolo le poti gasi la finante dolj da trebuie sa ai o minte destul de bolnava sa faci asa ceva si sa pui un tanar cum este cel care a adus hartiile sa faca asa ceva…de ce nu a venit cel interesat de functia din partid sa le depuna ca din ce citesc si analizez pentru asta este comandat dosarul acesta sa ii incrimineze pe cei ce sunt in el si sa avantajezi pe noname-urile care se ascund in spatele saracei fete….rusine oameni buni … daca au ajuns sa faca as ceva va dati seama ce magarii fac cu banii publici … la puscarie si cu cei care au putut sa faca porcariile astea si cu cei care sunt mentionati in articol daca este adevarat … vrem continuare si ceva solutionare…

 5. ion ion said:

  ce stricati fratilor hartia si tusul.curentul electric la tiparnita irosit ?
  credeti ca daca ati facut voi articol ii schimba maine careva pe ilustrii din articol? sa fim seriosi!
  CAINII LATRA LUPUL MERGE!!!

  IA SA VEZI CUM ISI DAU MANA CU PSD SI PDL SI CE INCRENGATURI DE PARTIDE MAI AVEM IN TARA ASTA DE 2 BANI ,NU CONTEAZA CU CINE,POA’ SA FIE SI DIN NEAM CU STATE SI FLACARICA LUI.BANUL SA IASA SI SA-SI PASTREZE FUNCTIILE!!

 6. BUZATU said:

  cum va place opera mea … nu-i asa ca sunt incredibil de bolnav sa nascocesc asemenea lucruri he-he

 7. eronat.. said:

  eu zic sa fiti un pic mai lucizi! asemenea date nu poate avea decat un parchet, date ce sunt scoase dintr-un rechizitoriu… daca la obtinerea datelor au concurat mai multe servicii de supraveghere, cu aprobarile si mandatele necesare e alta problema, insa tb sa stiti ca dosarul in cauza se afla la un procuror. cum a “rasuflat” si de ce, tb sa aflati prin mijloace proprii, caci vorba aia, sunteti a patra roata la caruta! in concluzie… nu va mai aventurati cu afirmatii aiuristice, urmariti reglemantarile in vogoare si banii. sigur va iesi ceva… la mai mare!!!

 8. Pt nr. 6 - BUZATU said:

  Nu inteleg de ce te folosesti de identitatea altora, Buzatu nu a facut acest articol si nu are nici o legatura cu el. Eu il vad pe Buzatu un om serios, singurul capabil sa conduca PNL Dolj, un partid pe care Calangiu, Enea, Mogos si Voicu l-au dus in 10%. Rusine sa le fie!

 9. Al said:

  Credeti ca o sa mai primiti “surprize” din astea daca voi dati imagini cu mesagerul?
  Nu stiu ce e in capul vostru si de unde aveti in voi tupeul asta nerusinat al mirarii profunde.

  De aproape un secol sinteti cu comunistii, adica cu hotii care si-au impus regimul cu tancul si minciuna si care s-au colorat in toate partidele post 1989.
  O sa mai fiti mintiti si furati MUUULTA vreme, va asigur de asta.

  Atita doar : sa nu va mirati.

 10. judex52 said:

  Prin “golirea” SACULUI MENAJER,care , INTAMPLATOR, s-a vrut al PNL-ului (TOATE PARTIDELE AU GUNOAIE MULTE DE ACEST GEN),ORICE “EFECT” DESTRUCTIV< PENAL< IERARHIC, DAR MAI ALES PECUNIAR.......A DISPARUT !!! IAR, GdS-ul da davada de....INFANTILISM JURNALISTIC !!!! "AIA MARI", CUM FAC ??? DAU UN TITLU...."BOMBA", DOUA-TREI NUME DE......"PESTISORI "..... SI INCHEIE SCURT !!! "URMEAZA, DEZVALUIRI BOMBA CU(DESPRE, LEGATURI, SOCIETAT, CONTRACTE, ETC)" ASTEPTATI.....SI.... ."CURGEA "MALAIUL" !!! ASA....."V-ATI LINS PE BOT" !!!"SISTEMUL" ASTA, PE CARE TOATE PARTIDELE, IL AU, AR FI TREBUIT, VOI, "JURNALISTII LU' PESTE, SA IL AVETI !!! "SANTAJUL SI ETAJUL" ERA DEVIZA LUI PAMFIL SEICARU !!! DACA ATI AFLAT CUMVA CINE A FOST !!! VA ALEGEATI SI VOI CU UN "SEDIU" PE CINSTE !!! ASA FITI SLUGILE DOCILE SI NAIVE ALE LUI PAUNESCU & ARNAUTU("PIONIERUL ") !!!

 11. M. Caru said:

  Un iepuras mergand prin padure vede un urs citind ziarul. Curios, il itreaba ce scrie in ziar. Ursul ai raspunde scurt; cine umbla inainte la borcanul cu miere umbla si acum.
  Mergand mai departe iepurasul vede o maimuta care deasemenea citea ziarul. Iepurasul o intreaba si pe maimuta ce scrie in ziar. Maimuta ai raspunde; scrie ca cine umbla inainte cu curul gol umbla si acum. Mai merge iepurasul o bucata de drum prin padure si da peste o cioara care citea si ea ziarul. O intrebare asemanatoare este pusa si raspunsul este la fel; in ziar scrie ca cine zbura inainte peste granita zboara si acum.
  Comentariul meu este ca nu sa facut nimic in cei 20 de ani care au trecut dela asa zisa revolutie
  * Stiti ce este legea? O bariera pe care caini o trec pe dedesubt. leii o trec sarind peste ia iar boii asteapta sa se ridice sa mearga mai departe.

 12. DX said:

  Asemenea situatie exista peste tot cu probleme mult mai complicate si numai razbunandu-se unul pe altul,mai ies la iveala putin din ce exista.Sa nu aibe teama nimeni,mai trec 20 ani pana se va lua o masura;DNA si toata justitia stie cum sa taraganeze si sa ascunda tot pana se pierde orce urma….

 13. TOTUL E REAL said:

  nu este nicio facataura. cine il cunoaste pe enea si mogos stie. e incredibil de precis si asta arata ca suntem urmariti si in c.u.r. de serviciile secrete. probabil ca se calca pe picioare urmarind toti politicienii, afaceristii sau oamenii importanti in general. si fac asta pt a santaja, normal, ca doar nu ne apara de teroristii arabi……….. probabil articolul este un mic advertisment dat de adversari mai puternici. sunt sigur ca au probe despre fapte cu mult mai grave, pe care le tin pregatite.

 14. Dan RO-tariu said:

  abia astept sa citesc comentarii la adresa comunistilor de la astfel de aoemni de “afaceri” care fura vartos o intreprindere bugetara, de stat, vume si spitalul judetean. Pai astia nu au nici urma de autoritate morala sa vorbesca impotriva comunistilor pentru ca in socialism, in Republica Socialista Romania, cine fura de la spital era bagat in puscarie iar firmele private nu exitau pentru a nu da posibilitatea la stfel de “afaceri”

 15. to`arashul Matrics said:

  perfect no zamoiu vodka DDR! Comunistii e de vina!!! Oooof, nu mai scapam de ei! :):):):) Banditii astia vrea sa nationalizeze iar resursele naturale! “Hai la furtul cel mare!”

 16. Trotki& Beria said:

  Cu nespusa durere vad ca acesti tambalagii autointitulati politicieni locali sint niste gainari care vor sa se transforme in tartori ai judetului. Cine este papagalul acesta Enea , e taranusul ala cu aere de macio de s-a combinat cu fata lui Emil Nita de are Nitela. Pai ce sa le ceri nene astora care nu au stiut sa faca altceva decit evaziune cu alcol si sa atraga pe linga ei toti lingai de la fisc si din politie rebuturi precum Ilie Vilau o mare jigodie.Niste taranusi care datorita vremurilor si instabilitati politice incearca sa penetreze aripa corupta a PNL .Boul ala de Enea Cosmin se crede Al Capone vai de capul lui de taranoi cu toate plimbarile de i-le plateste socrusul. una peste alta oameni buni asa va trebuie ptr. ca nu ati ascultat melodia lui IRIS ” Sa nu crezi tot ce-ti spun acum” . Aveti viata a dracu cu astia micii ca va halesc ca pirania.Traiasca firma Coloseum a lui enea cosmin si apropo era sa-i uit fara sa-i nominalizez si pe boi aia doi de Mogosi care am auzit ca se duc in Austria si ii culca unul ruda cu Enea pe jos ca sa nu plateasca la hotel. De asa face omul un banut.

 17. tomescu veronica said:

  am furat si noi cat am putut din spitalul de psihiatrie poiana mare ce o sa ne faca

 18. Dila said:

  17 si 18 sinteti doi prostii. nu va dati cine nu sinteti ca o luati in c.u.r . si inca ceva nu au treaba servicile secrete cu tinara respectiva, ca nu erau asa prosti sa trimeata pe cineva sa fie usor identificat. Ce este acolo nu face parte din sistemul informatilor. Verificat.

 19. Un Calafetean said:

  Nu trebuie uitate afacerile lui Enea cu Guta si Voicu, primarul de la Calafat, care au luat o cladire din patrimoniul statului la un pret derizoriu pentru a o transforma intr-un hotel.
  Mi-e rusine cu acesti oameni…..
  Cred ca ar trebui sa fie arestati. Sper ca DNA-ul sa se autosesizeze.

 20. oltemii said:

  d-leDAN RO-tariu articolul in esenta e interesant,scoate la lumina scursurile cu aiere de marii baronii locali.ma chinui de o luna sa semnalez un caz asemanator din jud.Bals,jud olt.stupoare citind articolul d-stra .d-nul daca se poate numi asa ,CRISTIAN PATRU ESTE AVOCATUL CARE A FACUT FALS SI UZ DE FALS IN DOSARUL SOCRULUI MEU INTR-O TRANZACTIE CU PAMINT.A REUSIT PERFORMANTA SA IL ADUCA IN INSTANTA SA SEMNEZE ACTUL DE VINZARE CUMPARARE DESI LA DATA INCHEERI TRANZACTIEI SOCRUL MEU ERA DECEDAT DE 6 LUNI

 21. c.r. said:

  Poate odata cu descalcirea itelor afacerii “statiunea Simnic” acest “raport” se va completa cu noi date interesante. Tinand cont ca enea si mogos au facut parte din cabinetul lui silviu dumitru sunt curios ce contributie au avut cei doi la buna desfasurare a operatiunii. De mentionat ca SINGURUL obiectiv al acestui dumitru ca prefect liberal a fost improprietarirea membrilor gastii cu pamanturi in intravilan.

 22. oare? said:

  informatiile provin cu siguranta de la serviciile secrete. redactarea documentelor nu pare asa profesionista. cred ca stersaturile acelea si codurile sunt facute sa para niste documente oficiale….. oricum aveti grija ce comentati si nu cădeți in capcana gds de a va da cu parerea : “Poate cititorii noştri înţeleg mai bine ce au vrut să spună băieţii cu ochi albaştri”. baietii strang informatii si sunt cu urechile ciulite….

 23. to`arashul Matrics said:

  ASTA DA PUNCT DE VEDERE (23)! La asta nu ma gindisem! 🙂 Bravo! Maestrii Papusari le-au invatat bine in 100+ ani!!! Noua ne ramine sa cadem in capcana sau sa ne trezim incetul cu incetul….. Si apoi iesim la pensie ! 🙂

 24. ion al mare said:

  Domnisoara Gazetaaaa, pai ce te dai draga asa curata?Parca ti se mai dadura tie niste subiecte din astia cu alde Voicu, Enea, Mogos, Ivantu, etc. si ai tacut ca purceaua in papusoi.Cind te incearca omu cu degetu te dai ditamai virgina cu himenel gros de camera de bicicleta, cind te penetreaza unul direct, si mai ales din ala cu ochi albastri esti fata maaare, exagerat de mare. Acum scrii, ca de- sa nu se auda miine-poimiine ca lu Gazeta ii sparsera rozeta aia de la Secu.Hai, mai lasa-ne ca stim noi.Si voi sinteti vinduti si paravinduti.Si, apropo, felicitari neamule de profesionalism-dati pe net imagini cu sursele voastre.Bravo baieti, sinteti de rahat!!!!!

 25. bubulina said:

  Este uimitor cum securitatea noastra trimite materiale la ziare in speranta……sa ce?Pai nu puneti mina pe ei, mai copii si bagati-i in fundul puscariei, acolo unde le este locul? Mai mult, dupa ce casint niste hoti ordinari si corupti pina in maduva oaselor, mai sint tinuti si in functii de conducere.Pai ce drac de tara e aasta?

 26. Lireralu " said:

  Mizeranila situatie ! Niste maimotoi care s au unflat ca o gogoasa cand au dat de ciolan, nu au avut nici o limita au furat cat au putut si se dateau cu punmul in piept ca ei sunt curati si nu are nimeni cu ce sa i prinda (parca asa ai spus Madam pe la o sedinta acum 2 saptamani). Mai grav este ca tot pe mana astora Orban vruia sa dea filiala Dolj. Noi cei care mai credem in liberalism nu spunem decat atat : ORBAN< VOICU< ENEA< MOGOS< CALANGIU < STROE ........ LASATI NE !!!

 27. ion ion said:

  ion al mare,fratele meu mai mare, bine ai grait!
  gazeta nu e publicatia care ne prezenta pe tanarul deosebit care munceste de la 16 ani(a se intelege cosmin enea) la firma parintilor si n-avea un week end liber cand ajunsese pe la 26 in afara de croaziera pe marea nordului???
  http:// http://www.gds.ro/Cuplu%20s i%20familie/2006-08- 08/Cosmin+Enea+munce ste+de+la+16+ani
  pu picuristi mari la gazeta ,fratele meu!!!

 28. ginel said:

  Eu vad aici o munca tianica, desfasurata de neprofesionisti, titanica pentru ca au trebuit sa se informeze obtinand si date inutile, pe care le-au scris in raport, pentru mici gainarii, care nu sunt semnificative nici pentru o campanie electorala, dara-mi-te pentru DNA! Ce au demonstrat e ca liberalii sunt copii pe langa PSD-L!!!

 29. oltenii said:

  si totusi cine a scris reportajul?intreaga redactie sau un reporter .ma intereseaza sa stiu cui ma adresez

 30. ion al mare said:

  Pai eu ce va spun, bai fratilor?Chiar atita nesimtire, pe fat, parca nu am mai citit si noi articole din foita asta si nu stim ca se scriu doar la comanda…mare.Ho cu tata, Gazeto, ca nu te fatasi ieri, nu te da asa cinstita ca nu tine. Daca vrei sa fii ziar adevarat, ia sa te vaz daca ai curajul sa zici ceva de musiu Prioteasa, fiusau si afacerile lor cu PNL-istii? Hai ca ti-am pus-o, nu-i asa? Ai muclit.

 31. ion al mare said:

  Inca o dovada de profesionalism la baieti-cind e vorba de un subiect mai cu ..tepi, nu se incumeta nimeni sa il semneze, il dau asaaa…anonim.Pai bine baaa, taica, asa se face gazetaria?Semneaza bai- gazetarule care esti , daca ai singe in instalatie si atacati dracu toate subiectele care ne ustura, nu doar din joita in pastita ne aruncati doua frimituri.

 32. OLTEAN said:

  DIN STRAINATATE,VA RESPECT PTR FELUL CUM RASPUNDE-TI LA TOATE COMENTARILE DOMNULE DAN RO-TARIU.TOATA STIMA

 33. heikonencompany said:

  Dragii mei redactori si cititori cand v-ati luat de firma heikonen company trebuia sa va informati f.bine eu cred ca a-ti scris o aberatie pentru ca:1. de firma ma ocup eu si nu fiul meu, 2. am schimbat certificatul pentru ca trebuia legal si am avut in plan de mult timp sa imi introduc acest serviciu,3. angajati nu sunt 2 ci mult mai multi.4. am participat la o licitatie legala pe internet.In concluzie…macar daca doriti sa iesiti in evidenta nu dezinformati lumea cu prostii aberante.Firma Heikonen Company este corecta din toate punctele de vedere.Verificati totul si astept sa va cereti scuze personal mie pentru ca le merit.

 34. gazetaru said:

  vrem si mai multe articole ,daca se poate de unde “le-ati procurat” pe astea luati si cu alde berceanu alde prio alde solomon alde marijan ,si cu psd-isti si pedelici…daca va tine

 35. ion al mare said:

  Stie toata lumea ca taica Prioteasa conduce judetul cu mina de fier..in manusa de catifea.Pai dac nu dadea el verde( si nu pe gartis, bineinteles ci contra partii leului) , daca nu ii tinea el la piept sa ii creasca cu o tita pe Enisor si Mogosel, isi mai incurau ei dracii si BMW-urile pri ograda sp. judetean, sp. psihiatrie poiana mare, etc., etc.?Pai vedeti, cam asa stau lucrurile si de aia si Calangiu si Ivantu stau in functii, chiar in contra lui nea Geoana si Olguta Vasilescu, ca nea Prio nu stie cit mai dureaza concubinaju de la guvern si nu vrea sa strice prietenii vechi.

 36. ion al mare said:

  Ba da voi aveti tupeu nesfirsit, auzi la el …scuze, hai sictir nesimtitilor imbuibati, lumea moare de foame din cauza la dealde voi ca nu va mai saturati, si tu vrei scuze/Sa-ti dau eu scuze din fata, sa nu stai la coada.

 37. gazetaru said:

  enisor si mogosel nu au BMW-uri sau mercedes cls cum are copilu lu prioteasa :-))

 38. glumetzu said:

  N-am nimic de zis da parca cu cristina calangiu m-as distra o noapte,,, se mai baga cineva la un gang-bang?

  :))

 39. NENA MENSANISTU said:

  BAI NESIMTITILOR, IA SA NU VA MAI LOATI VOI DE DOM DIRECTOR IVANTU CA NOI IL IUBIM.ETE IMI FACU SI MIE SINDICAT, DE IMI FAC SI EU NESTE TREBURI,DA SI IO IL AJUT, II DETE LU FIUMEU UN CONTRACTAL DE FREO 8000 DE EURO, D-NA VERA MANVATA CUM SA FALSIFIC CONTRACTU ALA DE IL ARATAI LA COMISIA MINISTERULUI, LAS CA E BINE.SA NIL LASATI IN PACE

 40. marius said:

  hahahaha . dsoara aia cu c.u.r.u mare a fost trimisa de serviciile secrete sa lase un plic la gds ? ce penibili sunteti . arata mai mult a catelus de la vreun partid politic concurent. hai sa fim seriosi … urmatorul articol va rog .

 41. ion al mare said:

  Ce ai frate, esti sado-maso?Pai cu urita aia, nici cu pilitura de fier nu mi se…Aoleo, mama!Si…ha,ha,ha pentru cine a scris anteriorul.Tare, frate!!!

 42. ion al mare said:

  Adica ha, ha ,ha pentru al de la nena-mansanistu -bine la mai zici, chiar asa fac astia?Incredibil

 43. XXX said:

  Dane , Dane, putin cate putin , mai afli e ce unii , inca nu-si rata adevarata fata !!! DNA-ule, verifica toate reconstituirile din mandatul lui Silviu Dumitru , pureca-l cum trebuie pe mana lui cea dreapta – Marcel Privantu si vezi ca tott ce s-a dat in aceasta perioada, in jurul Craiovei si al insasi municipiul, este luat de ei , pe numele unor interpusi, iar primarii din comunele limitrofe , ar fi primii care ar trebui arestati si prezentate real , averile lor imobiliare , in special !

 44. spalatorie said:

  astia trebuie sa se spele cu sapun si cu balasam ca prea miroasa a ,,,

 45. glumetzu said:

  aia de a adus plicul chiar ca are c.u.r.r.u.l cam mare… e din PSD :))

 46. gazetaru said:

  nu pot sa cred asa ceva…ce femei urate au astia de la psd , la pd-l sunt bune femeile 🙂

 47. gazetaru said:

  # de NENA MENSANISTU:
  BAI NESIMTITILOR, IA SA NU VA MAI LOATI VOI DE DOM DIRECTOR IVANTU CA NOI IL IUBIM.ETE IMI FACU SI MIE SINDICAT, DE IMI FAC SI EU NESTE TREBURI,DA SI IO IL AJUT, II DETE LU FIUMEU UN CONTRACTAL DE FREO 8000 DE EURO, D-NA VERA MANVATA CUM SA FALSIFIC CONTRACTU ALA DE IL ARATAI LA COMISIA MINISTERULUI, LAS CA E BINE.SA NIL LASATI IN PACE
  2009-06-13, 11:30:49 (adresa: 92.80.245.*) , respectiv # de ion al mare:
  Adica ha, ha ,ha pentru al de la nena-mansanistu -bine la mai zici, chiar asa fac astia?Incredibil
  20 09-06-13, 11:36:51 (adresa: 92.80.245.*)

  ion al mare ti-au murit laudatorii si te lauzi singur , nu vezi ca se vede ip-u ce draqu chiar asa pe fata :))

 48. ion ion said:

  Stau si ma intreb,daca in plicul adus de donsoara misterioasa era o bomba????
  aia de la secu n-aveau niciun interes sa transpire ,numai taica Priotesa putea trimite,e si din psd,donsoara arata a psdista,Saracul prioteasa nu mai stie cum sa scape din hora de mana in care-a intrat,mai ales ca lucrurile se precipiteaza si pe sarba-inainte e batalie mare !
  daca punem la socoteala ca la cabinetul 2 doamna gina il sanctioneaza…. e vai de cozonacul dumnealui!!!
  si inca ceva glumettzule,decat cu madam calangiu,mai bine cu capra…..

 49. to`arashul Matrics said:

  ip-ul nu este complet “gazetarule”! Si chiar daca ar fi complet si ar fi si identic, intr-o retea dinamica cum o am eu pot sa nimeresc precum prostul in ip-ul unuia de a postat ceva mesaje teroriste prin USA… La fiecare conectare imi aloca alt ip! La fiecare!

 50. gazetaru said:

  nush to`arashul Matrics: da nu prea cred ca ma inveti tu ce si cum cu ip-urile dinamice astea…in fine …o zi buna

 51. ion ion said:

  pentru glumetzu’

  auzi,f rate glumetzule,daca esti interesat de o noapte cu cristinutza ,intraba-l pe unu’ SIDO din PNL ce stie madam sa faca cel mai bine!
  el a filmat-o la un chef cand il “pedepsea” pe Enea cu o partida de….folclor popular.
  si mai stie doamna, ca a “studiat” intens in Franta avand drept tema la studiile apro FUNDate vechea dilema :

 52. to`arashul Matrics said:

  pai daca tot il acuzi pe ala ca se lauda singur doar din atit poate nu te invat cum e cu ip-urile, poate te invat cum e cu 1+1!

 53. ion ion said:

  Vechea dilema,de cand lumea si pamantul este

  Tot in Franta a studiat si endocrinologia ( a se citi GLANDUL) in timp ce ingrijea de batrani batrani (probabil si de echipaj) pe un vas de croaziera.
  Si uite asa a devenit medic specialist dupa o intrerupere de activitate de 5 ani in Romania,fara vreun concurs sau examen.
  Acum se vrea a deveni si profesor universitar.
  De cap sa-ti fie natiune cu astfel de doctori.

  Sper ca atunci cand va avea nevoie de medici, sa se-ntoarca roata si sa aiba parte numai de unii ca ea!!~!

 54. geo said:

  marfa articolu..bravo,Cat despre sri se pare ca isi fac datoria..iar cine a dat copia asta se pare ca vrea sa ingroape niste scarbe de oameni..si dc nu poate sa faca nimic,cel putin publica ceeia ce noi nu stim.,Oricum good job all)Sa vedem finalu cum iasa!!

 55. Victor said:

  Ii penetrara …pai ce erau virgini!
  Aaaaa asa sustin ei da nu …i-au tot penetrat cine a vrut si n-a vrut…e poveste veche …

  Poate vor veni ceva voturi in toamna ….saraci da ei ,asa de atacati ,penetrati ,violati,maltratati. …mta.mta

 56. baubau said:

  referitor la intrebarea “cine a scris articolul” banuiesc,recunoscand stilul.ca apartine marelui gazetar,extraordinar ului reporter de invastigatie,acest lazarus de oltenia,TUDOR cel MIC.
  daca o luati in pifometru unu din voi ce ziceati ca v-au tras-o serviciile?

 57. gazetaru said:

  “iasa” ceva cum sa nu “iasa” … daca nu “iasa” nimic tot ii “iasa” ochii ca na “ceeia” ce tu nu stii -56.geo- este sa scrii corect romaneste … asa ca mai invata baiete pupin****ist ce oi fi al cui oi fi …

 58. ion ion mai nou poetu! said:

  GAZETA BARSANA-DE ESTI NAZDRAVANA,
  SPUNE TOT MCE STII,NU TE MAI FERII
  SA-I SPUI LUI VOINEAN SI LUI TUDORAN
  CA LA APUS DE SOARE……
  BACIUL MOGOSAN SI CEL BUSSINES MAN(ENEA)
  VOR SA MI TE-MBIE LA PARANGHELIE
  CU UN PAHAR DE APA ,GURA SA ITI TACA!!!

 59. Horatiu si Oprea - doi clovni politici said:

  Horaţiu Buzatu, clovnul politic!!!
  După ce a îmbogăţit paleta de „dame de companie ale politicii olteneşti”, a ieşit pe uşile din dos ale partidelor cu înjurături şi ocări, şi s-a confruntat cu foşti colegi prin săli de judecată, Buzatu s-a întors cu coada între picioare la partidul care l-a făcut celebru. Uşa pe care a intrat a fost tot una din dos, o organizaţie de cartier din care ţinteşte scaunul pe care şi-a mai odihnit „funduleţul” cel al Cristinei Calangiu, liderul PNL Craiova! După ce a reuşit să se caţere pe scaunul de şef la judeţ, acesta a fost scuturat cu urecheli şi ocări din partea şefilor de la Bucureşti, din pricina nepriceperii de care dăduse dovadă. Cuvintele grave, ordonate în discursuri ironice, specialitatea sa, s-au mobilizat repede la adresa colegilor de breaslă care îl dăduseră în gât. Ruptura cea mare s-a produs atunci când fostul slujitor al lui Tăriceanu a sărit pârleazul la PLD, alături de Theodor Stolojan. De aici, Buzatu nu mai contenea cu jignirile şi săgeţile otrăvite lansate la adresa foştilor colegi! Barca democrat-liberală s-a dovedit însă neîncăpătoare pentru pretenţiile parlamentarului în căutarea dreptăţii, aşa că a părăsit-o susţinând cu încrâncenare că nu a fost niciodată în ea. Ocările nu au lipsit nici de această dată, iar principalul vizat a fost şeful Stolojan, pe care cu câteva luni de zile în urmă îl urmase. Acesta era acum un om slab, care „nu are nicio treabă cu liberalismul!” Brusc, în inima politicianului se trezise o urmă de nostalgie pentru partidul din care fusese forţat să plece pe uşa din dos şi pe care îl condamnase în gura mare. Nici Radu Berceanu, nici Marian-Jean Marinescu nu reuşiseră să se „ridice la standardele” mofturosului politician, acuzându-i pe ambii de „dictatură” în cadrul partidului. Vestea că Horaţiu Buzatu şi-a făcut bagajele şi a întins-o din PD-L a venit la pachet cu alta, care dovedea infimitatea orgoliului lui Buzatu: se întorcea în PNL pe uşa din dos a unei organizaţii din Bucureşti. Se vedea treaba că iepurele norocos de aici avea să sară. Fără să se sfiască, Buzatu lingea unde scuipase cu flegme de venin. Mişcarea, deşi aparent una haotică, a fost îndelung măsurată şi cântărită de politicianul penelist-peledist-pe delist-penelist. Ochii îi sticlesc atunci când se gândeşte la scaunul Cristinei Calangiu, pe care ar vrea sa-l ocupe, după planurile sale, după ce s-a imprietenit subit cu Mario Ovidiu Oprea al carui scaun l-a tintit mult timp, crezand ca acesta va fi dat la o parte în urma rezultatelor slabe de la cursa pentru Consiliul Judeţean Dolj. Cam astia sunt cei care au dictat acest articol!

 60. IOANA said:

  daca nu stiati si DAN MOGOS e tot ….doctor….Probab il in evaziune fiscala! HUO!!!

 61. taranu' said:

  OK! Ce urmari va avea acest articol? Dl. Cosmin o sa fie numit seful PNL Dolj. In rest….. nimic. Doar nu credeti ca vor actiona imotriva celor numiti in acest aticol! Hai sictir!

 62. city said:

  de la caracaleanu ecaterina dati de geanta cristian ( cu care are 43 de ha in craiova langa parc ) si daca dati de cristian geanta dati de cristian sovaila si de eugen marinescu,cei doi escroci de la prefectura,inca in libertate!
  marijean e de ce le tii palma?

 63. Dan V said:

  @oltemii: ne puteti contacta la office@gdo.ro – am fi interesati sa documentam cazul relatat de dumneavoastra. Multumesc.

 64. ionela said:

  Io acush vazui fratilor,sediul firmei pe tarla?doamne,ma inchin cu stanga!
  cucoana asta e in stare sa aleaga drept locatie pt firma chiar morga spitalului!!!
  ca asociata cu popa din Pielesti la magazin de pompe funebre in incinta spitalului a fost!
  ii livra omului “clienti”!

 65. SEO said:

  CARACATITA AFACERILOR NECURATE DINTRE PRIMARIA CRAIOVEI PREFECTURA SUB PROTECTIA JUDECATORIEI SI A PARCHETULUI SCOATE CAPETELE PENTRU A SE EXTINDE SI ASUPRA COMUNELOR LIMITROFE SUB MASCA NUMITA ,, METROPOLITANA ,,

 66. gazetaru said:

  femeia barbat bine ion ion si IOANA :)) acelasi ip … de la cine mananci/?

 67. :))))))))))))))) said:

  TAREEE RAUUUU !! BRAVO GAZETA DE SUD !! ATI REUSIT SA PROSTITI O MARE DE CITITORI AZI…..BRAVO…. IN SECOLUL XXI CINEVA CARE DORESTE SA DEZVALUIE NISTE DATA CARE CULMEA….AR TREBUI SA FIE CONFIDENTIALE….TRI MITE O SOLIE…..CA PE VREMEA LUI MIRCEA……INTR’UN SEDIU PLIN DE CAMERE VIDEO…..HAHAHAHAHA HAAHA TARE RAU MONTAJUL…… ;)EXISTA ASA : POSTA ROMANA,CURIERAT RAPID MAIL ETC ETC ETC…..SI DIN TOATE ASTEA CEL CARE VREA SA FACA PUBLICE ACESTE IMFORMATII TRIMITE O BALENA PE CARE DACA O VEZI A DOUA OARA O RECUNOSTI DIN 1000 😉

  MERGE PACALEALA DAR NU LA TOATA LUMEA…..;) E REGIA VOASTRA…..PUTEATI SA O DATI MAI USOR……”CU TRADIONALUL AM PRIMIT LA REDACTIE O SCRISOARE ANONIMA ” – NU COMENTEZ CE AU FACUT SAU CE NU AU FACUT CEI DIN PNL PENTRU CA SI CU UN COMENTARIU IN PLUS SAU IN MINUS TOT NIMIC NU REZOLVAM 😉 BRRAVO GDS !!! TREBUIE SA MAI LUCRATI UN PIC LA COREGRAFIE 😉

 68. Cetateanu' turmentat said:

  Nu inteleg totusi de ce acest articol nu face referire decat foarte putin la tata lor, MIhai Voicu, care acum cativa ani se plimba cu Cielo si acum are BMW seria 6 si Jaguar, caria PNL-ului Dolj!

 69. ion si ioana said:

  pt gazetaru’!!! (69)

  inka mananc din ce gateste mama,spre deosebire de tine care inca …****!!! de la cine? tu stii !!

 70. gazetaru said:

  ion ion sau ioana sau ionela … eu sunt pe picioarele mele de mult nu ca tine sa mananc ce gateste mama 😉

 71. BOB said:

  Tov.Matrics daca esti intr-o retea dinamica si nu statica ,poti sa “stingi” routerul din cind in cind..incearca.

 72. oltenii said:

  d-nul DAN V am sa ia-u legatura personal cu -dstra incepind de luni. am sa vin la sediu gazetai cu actele intre timp ar trebui verivicat si judecatorul NICOLAIE ROTEA DE LA JUDECATORIA BALS.AM SUNAT AZI IN REDACTIE DAR D-NA CARE A RASPUNS M-A LASAT IN COADA DE PESTE.

 73. oltenii said:

  DRAGA NR.70 SI EU DETIN UN DOSAR INTREG IN CARE SE VEDE CORUPTIA ,POT SA PUN IN PLIC XERO COPIILE SI SA LE LAS LA GAZETA .AM VOIE SA-U TREBUIE SA-MI APROBE CINEVA MODUL IN CARE VREAU SA FAC PUBLIC UN ACT DE CORUPTIE?

 74. gabriel said:

  Dragi liberali.Trebuie maturati fara mila din conducerea PNL fara nicio vorba Oprea Ovidiu,Cristina Calangiu,Voicu M.,Mogos,Enea Cosmin si alesi liberali adevarati cu vechime si fara pata ca:Ion Nedelcu,Marian stefanescu,Marian Stoian,S.Popescu,Ada lcia Mitu,etc.G

 75. pt. nr. 76 - nu ai voie să denunţi ... said:

  Depinde pe cine vrei să denunţi … Dacă vrei să-l denunţi pe Adrian Năstase, nici să te gândeşti că vei primi aprobare de la cineva ca să-l denunţi … Dacă denunţi vreun vecin care ţi-a furat vreo găină, atunci, da, ai voie să denunţi, dar să nu te legi de funcţii de demnitate publică, fiindcă nu vei avea nicio izbândă …

 76. antipoltician ptr. gabriel said:

  Ion Nedelcu,Marian stefanescu,Marian Stoian,S.Popescu,Ada lcia Mitu,etc…. alte hiene liberale cu bale-n bot la mirosul ciolanului. adevarata democratie se va instaura cand frecatorii de menta numiti politicieni vor disparea locul lor fiind luat pentru maxim 8 (opt) ani de cetatenii care au exersat o profesie. nu mai vorbesc ca unii dintre “cinstitii” de mai sus au fost comunisti si turnatori sau au tras tepe. sictir javrelor!

 77. Radical said:

  Inteleg ca este vorba de niste firme PNL-iste … am citit doar introducerea, n-am rabdare sa citesc tot. Poate sa am rabdare cand oi vedea o lista cu delapidatori arestati, restul e abureala *** Eu as trata stirea altfel ; oare plicul nu vine de la cinstitii de la PSD – PD ? Ei nu au firme capuse ? Trebuie luata fatuca la bani marunti … cea care a adus plicul. De unde a avut ea acces la informatiile alea si cine i le-a dat. Si ca sa fie impartiala sa mai aduca si niste documente cu firme ale PDL-ului.

 78. didutzu said:

  A fi ziarist de investigatii inseamna ca afla ceva, a santaja si daca nu iese nimic dam l aziar sau vindem la altii sa il aiba la mana pe distinsul personaj. Asta fac muuulti dintre jurnalisti. Sincer ma indoiesc ca e pe bune. Cred ca aveau informatiile, nu le-a iesit aranjamentul si nu stiau cum sa le dea la ziar. Eu nu aceptam sa duc plicul ala daca nu stiam in ce ma bag. Posta nu exista? Asta e facatura! Informatiile pot fi adevarate, nu ma mira, ma astept la orice, dar nu de la o duduie misterioasa le aveti voi! Iar daca ma insel si le aveti de la duduie, atunci nu trebuia sa aratati imaginile. Opinia mea!

 79. ady said:

  incredibil !! sa se mai intrebe distinsii politicieni de ce nu merge lumea la vot ! din scarba, priviti cata hotie si nimeni nu se sesizeaza, ce face politia, procuratura, etc ??? de ce mai sunt in libertate indivizii astia ??? pt ca e romania

 80. oltenii said:

  PT NR.78 VREAU SA DENUNT UN JUDECATOR CORUPT UN AVOCAT DE DOI LEI,PATRU CRISTIAN MENTIONAT MAI SUS IN REPORTAJ.IN ESENTA FALS SI UZ DE FALS ,ABUZ IN SERVICIU ETC. LA ADRESA UNEI INSTANTE DE JUDECATA DIN TARA NOASTRA CU PRETENTI DE STAT EUROPEAN .VICIU DE PROCEDURA JURIDICA .DOAR NU VRETI ACUM SA VA DAU TOTUL CU ART.DIN CPC SAU DIN CP

 81. Dan V said:

  @oltenii: ziarul apare de 6 ori pe saptamana, ziua de sambata este singura libera pentru majoritatea ziaristilor. Va asteptam la sediul redactiei luni pentru a putea discuta direct cu un redactor.
  @Radical: Este foarte posibil ca plicul sa provina de la cineva care are un avantaj prin publicarea acestor informatii. Am considerat insa ca este o problema de interes public. “Fatuca” a petrecut doar 34 de secunde in sediul nostru, avand contact doar cu o doamna secretara. Nu aveam cum sa o intrebam nimic – pana sa observe cineva ce contine plicul era de mult plecata.
  @didutzu: hartiile provin intr-adevar de la duduia respectiva. Tocmai pentru ca si noua ni s-a parut dubios am preferat sa publicam filmul, sperand ca putem obtine mai multe informatii despre ea, despre sursa documentelor. Din verificarile noastre, documentele sunt autentice.

 82. Ce inseamna GDS? said:

  GDS nu inseamna Gazeta De Sud ci Gazeta De Securisti. Patronul Geo.rge Con.stantin Pau.nescu, batran securist ceausist, e si unul dintre cei mai mari hoti din Romania

 83. Unul said:

  Am si eu o nedumerire, pozele sunt mai vechi, mai ales a Madamei , e inainte de opreratia la sani sau dupa??? Cam FECIORELNICA FATA !!! Pare ca o fata mare ! Offf ! :))

 84. didutzu said:

  @Dan V Tocmai asta este! Daca plicul era de la acea doamna nu cred ca terbuia sa dati imaginile pentru ca probabil ca nu va mai reveni. Si-a asumat un risc mare oricum si cu siguranta sunt multi din cei acuzati care ar dori sa o cunoasca sau poate chiar o cunosc si nu stiu cat de tare o ajuta asta acum. La fel de bine s-ar putea sa fie o fata oarecare si sa nici nu fi stiut ce e in plic, asta mai putin conteaza. Interesant ar fi daca ar exista si urmari dupa aceste noutati, in masura in care sunt noutati. Dar, vorba aia – om trai si om vedea, insa imi e teama ca tot in soare vom privi.

 85. maia said:

  O ultima zvagnire a trioului Buzatu, Groza, Oprea cu o medie de 8% procente prin alegeri, ce zisera ei:sa dam cu bomba booom!!! si unde crezi…la gazeta de pereta “Urzica”sau “Ariciul” baaaa jigodiilor sper sa scape PNL-ul de voi definitiv.Vai mama voastra de fustrati!!! Pai si ce e ma in plicul ala misterios, ceva ce voi n-ati facut niciodata……jigod iilor.

 86. ciudatul said:

  Citez: “Pentru faptul că licitaţia a fost câştigată de altă firmă (SC ELCOMEX SRL), care a contestat neregulile de la licitaţie, la data de 12.03.2008 se formulează cererea de dizolvare/lichidare (Hot. AGA 10996/12.03.2008) pentru „Imposibilitatea realizării obiectului de activitate“.
  Nu cumva aceasta firma are vreo legatura cu toate astea?

 87. parerea mea! said:

  In acest caz cred ca lucrurile sunt destul de simple. nu un oaresce partid a aruncat pe piata documentele, ci o anumita persoana din PNL. prima intrabare care trebuie pusa este cine din PNL pierde cel mai mult daca Enea va fi ales la Dolj. Sunt sigur ca acesta a tras niste sfori si a “gasit” ceva file dintr-un rechizitoriu. Parerea mea!

 88. lila said:

  Vai, didutzu cat esti tu de ingrijorat …ca a fost aratata tanara ingenua care nici nu stia ce documente 007 poarta in mana, auzi ma….daca-i punea cineva in mana o bomba sau un rahat …tot aia era!!! ba chiar io fac stop cadre si zoom-uri pentru ca vreau s-o cunosc, cand mananci cu porcii din troc esti porc !(in cazul ei purcea) de ce sa n-o cunoastem si noi!

 89. inteleptul said:

  Inteligent Orban asta. Ii face campania lui Crin la Dolj din “truda” celor 4 “preacinstiti politicieni”: Voicu, Mogos, Enea, Calangiu. Iar astia sunt atat de diabolici ca vor scoate banii de campanie din buzunarul Psd -ului si PD -ului. De ce transpira numai PNL- ul? La ceilalti totul este sub comanda. Enea nu este un mare pericol pentru Basescu sau Geoana, este de-al lor doar, atunci in PNL e deranj. Cine pierde din toata cacealmaua asta: tot noi cetatenii de rand. Si Crin bineinteles.

 90. lila said:

  da “Alex” o sa primesti vesti de la DNA, despre cine vrei ….despre tine sau despre tat-tu??

 91. maia said:

  Auzi “inteleptule” dc. erai asa cum zici iti zgariai ideile traznite in alta parte….dc. cei 4 fac cum zici tu sunt foarte destepti frate! liberalii sunt destepti! hai Cosmin !!!!ca ai foarte multi oameni alaturi de tine.daca-i asa, iti doresc Succes!

 92. Dan V said:

  @didutzu: In general, pastram confidentialitatea surselor. Atunci cand le cunoastem si isi manifesta aceasta dorinta. Cel mai probabil doamna respectiva a fost trimisa de cineva, fara sa aiba legatura directa cu documentele aflate in plic. Tocmai din curiozitatea de afla care sunt de fapt interesele in acest caz am postat filmele. Am sperat ca vom afla mai multe despre ea cu ajutorul cititorilor nostri. Este foarte posibil ca ea sa nu revina. Dar daca cel care a trimis aceste documente si-ar fi dorit sa pastreze o legatura, plicul ar fi continut probabil si un biletel cu o adresa de email sau un numar de telefon. Pastrandu-si astfel anonimatul si oferind si credibilitate.

 93. Dan V said:

  @ :))))))))))))))) Inainte sa ne acuzati cum ca ne-am fi trimis singuri plicuri, ganditi-va si ce motiv am avea ca sa facem asta. Dupa cum ati spus, era mult mai simplu sa nu mentionam sursa documentelor, nu credeti? Am ales sa nu facem asta tocmai pentru a oferi un avertisment. Cum ar zice englejii – “take it with a grain of salt”.

 94. giovani said:

  niste hoti si banditi,se ocupa numai de magarii,stie toata craiova,macar sa ajunga la puscarie,ramane sa vedem daca institutiile statului vor face ceva

 95. Unu said:

  Tare material si foarte bine documentat, e meserie Buzatu asta, cred ca a fost ajutat si Nelu Groza, ce baieti… aproape ca niste agenti secreti, cum au urmarit ei pe Madam Calangiu si pe Stroe prin carciumi, pe Enea pe campuri pe la Pielesti , pe ceilalti pe holurile spitalului, …. pe ce, pt niste gainarii . Hai ca – i tare materialul asta, si ce -i mai grav E ca este ADEVARAT si toti din material sunt la categoria PENALI dar si mai GRAV si INTERESANT este ca nu e tot.
  Despre marile afaceri ale lui Mogos cu nea Nelu Preoteasa inca nimic si despre nea Silviu, chiar despre nea Silviu nu se stie nimic?
  Nu stiu de ce, dar chiar cred ca vom auzi cate ceva in scurt timp… !!!

 96. giovani said:

  nu conteaza cine a adus plicul,cine l-a trimis etc….,ceea ce conteaza e ca sunt hoti si ca bolnavii nu au ce manca in spitale iar “madam” Calangiu fura din toate partile si imparte la PNL toti banii spitalului

 97. GAINAR LIBERAL said:

  Ro este tara de hotzi in procent de 50%, unii mai mari (rechini ca preacinstitul nostru FRATE, expert in inginerii financiare de doi lei) , altii medii (ca salaul Berc,eanu), altii mai mici (pestisori ca cei din articol), apoi gainarii si in ultimul rand “cinstitii” care ii invidiaza pe primii. Stati blanzi fratilor ca nu se va intampla mare lucru. Ete vorbim si noi asa sa ne aflam in treaba. Cine sa ancheteze pe cine cand toti sunt niste banditi!? Este doar hilar ca ziarele si televiziunile rechinilor arata cu degetul catre pestisori. Toti politicienii si asa zisii oameni de afaceri (mai ales cu statul) de dupa revolutie trebuie luati la purecat si bagati la mititica plus confiscarea averilor. Dar pentru asta
  trebuie mai intai reformata justitia prin inlaturarea tuturor judecatorilor mafioti si introducerea sistemului cu jurati. Cineva trebuie sa inceapa o actiune intr-o zi care sa duca la lichidarea acestor lichele asa cum evreii inca ii mai haituiesc pe nazisti. Dan Voinea aici se joaca si el de-a anticoruptia ca vede ca sunt destui fraieri care sa il ia in serios. Catva ani in urma a existat un serial in Evenimentul Zilei in care au fost demascate ingineriile financiare ale domnului tovarash fost securist G.C. Paunescu, proprietarul acestui ziar. Si ce daca? Nu s-a intamplat nimic. Nici acum n-o sa se intample! Treziti-va fratilor! Nu cu legi facute de ei ii putem baga la racoare ci cu legi facute de noi.

 98. Victor said:

  Domnul Emil a fost invins de structurile securitatii iar pa astia ii penetreaza SRI ul….

 99. didutzu said:

  Fata nu stia ce e in plic, dar stie de unde il are, nu? Si asa se poate merge inapoi pe fir. Ce nu inteleg eu e de ce ne zbatem sa aflam de unde e plicul si nu ne interesam de veridicitatea faptelor ce reies din acele documente? Ne cam autodistragem atentia asa… Am convingerea ca acuzele sunt reale, indiferent pe ce cale au fost facute publice si daca exista un interes sau nu. Interese exista in toate, cu siguranta, dar daca privim mai departe de asta ne dam seama cam cat de departe s-a ajuns si e revoltator si ingrijorator. Parca scopul scuza mijloacele, nu?

 100. Pitipoanca Securista said:

  Securistii GDS nu pot sa spuna ca au primit articolul si ordinul de a-l publica de la Secu.

  De aia se screm sa convinga cu filmulete ca o pitipoanca le-ar fi adus plicul. Bai, ii credeti pe toti la fel de prosti cum sunteti voi ? :)))

 101. Dan V said:

  @”GAINAR LIBERAL”: in ultimii 14 ani, GdS a aratat cu degetul spre “rechini”, “salai”,”pestisor i” si “gainari”. Si, din pacate, putin s-a intamplat. Pentru ca institutiile statului, in loc sa functioneze normal, “joaca” dupa cum le e dictat. Joaca prost, joaca pe banii nostri, joaca la comanda lor. De-a anticoruptia, de-a anchetatorii, de-a judecatorii. Cainii latra, caruta trece. Dar asta nu inseamna ca nu vom mai latra.

 102. Dan V said:

  @”didutzu”: din verificarile noastre, continutul e real. Altfel nu le-am fi publicat. @”Pitipoanca securista”: puteam in schimb sa nu spunem nimic despre cum am obtinut informatiile. Dar de ce nu ?

 103. giovani said:

  ai dreptate didutzule,ne intereseaza daca au furat nu cine a adus plicul,si daca au furat sa raspunda penal ca toti hotii din puscarii si sa scapam de numele lor din partide ,sa-si ia “mandate” pe Alecsandri unde le este locul,si pentru GDS sa o tineti tot asa!!!!!!!!!!

 104. Maria said:

  Nu inteleg nimic platim cu bani grei un SRI sa publice note de informare in ziare ? Au documente au cai legale de a ne scapa de hotii.Oare nu este o diversiune?As prefera sa ne informati cate dosare de corupti politici s-au rezolvat cu ajutorul informaiilor primite de la SRI .A inceput campania electorala SRI mai face rost de bani ,sub anonimat mai vinde un dosar si in functie de cine da mai mult canta mai profesionist sau nu .Pacat de banii alocati de la buget pentru SRI Daca imi amintesc bine un fost director de la SRI anunta la intrarea in guvern o avere de 80 mil E Parerea mea e ca ar trebui desfintat SRI banii alocat lor ii dam pentru irigatii

 105. sri said:

  e, poate ne explica trotineta care este rolul sereiului. cum ne apara ei de teroristu` anonim si de aviaran graipa. sanchi, ia zii tu nea matrixe , ca noi e prosti si nu avem dreptul la opinii.

 106. ager said:

  caracaleanu ecaterina=cristian geanta=eugen marinescu=45ha de la MaN

 107. inteleptul said:

  Pentru 95 “maia” care a citit printre randuri. Ce nu stii tu este ca PD-ul si PSD-ul nu da bani degeaba. Ci sa cumpere voturi. Cosmin Enea e “marfa” pentru rechinii din Dolj aflati la putere. Daca te referi la cum stie sa faca bani, trecand peste capete, te asemeni cu el, daca nu iti dai seama ca PNL-ul pierde pe mana lui, nu uita ca si in politica trebuie sa existe un minim de loialitate. Dincolo de orice interes, omul, cetateanul de langa tine, merita mai multa apreciere. Pentru asta te voteaza. Daca tu il feliciti pe Enea, esti mai negru in creier decat el. Iar materialul este o mizerie, cu atat mai mult ca am spus inainte ca vine din randul liberalilor.

 108. oltenii said:

  fratilor da urit faceti.de aia e prostit romanul,are prostul obicei de a despica firul in 99 nu in 6 si e logic nu mai are timp sa vada esenta problemei.in reportaj se relatesza clar ce si cum .pentru cione are ohii sa citeasca.da nu toata ziua v-ati invirtit in jurul cozi.cit are tipa fundu de mare ce femei urite are nu stiu ce partid.si reportajul respectiv a ramas in urma .PE BUNE DE CE NE-AR INTERESA CINE SI CUM NE FURA.NB.COPII,VB MIINE LASATI O NOAPTE PESTE SUBIECT ACUM SINTETI INFIERBINTATI.

 109. pt Dan V said:

  Poate gainariile PNL-istilor sunt reale, dar in alta tara un astfel de articol ar fi dus la demiterea sefului SRI, (nu si in Romania !) pentru ca: 1. Ori SRI-istii sunt cretini si

  se lasa furati de o fatuca. 2. Ori SRI inregistreaza ce vorbesc doi oameni in masina si dau in presa, pentru santaj politic. Il asteptam pe Dan V. sa ne spuna cum a

  furat patronul sau Bancorexul, cum a pus labele pe Intercontinental, Hotelul Lido si Porturile de la Dunare sau cum si-a vandut palatul tiganesc de langa Medicina

  Veche cu 1,5 milioane euro la Agentia de Mediu. Dane, patronul tau securist nu a fost inca penetrat de SRI ? Hai Dane, tu lupti cu coruptia altora, nu cu a patronului

  tau, care-i pe locul ! Mai ciripeste !

 110. Bratianu said:

  Cred ca orice om intreg la cap isi da seama ca e o facatura acest articol. Un scenariu ieftin, cu cineva care vine si lasa plicul in 30 secunde, etc. Este clar lucrartura celor 3 personaje: Buzatu, Oprea, Groza. Spera ca o sa mai convinga pe cineva sa li se alature la viitoarele alegeri in filiala. Sunt disperati ca sunt, ca de obicei, in echipa pierzatoare. D-le Oprea, ti-a sucit mintile Buzatu, pe care acum il crezi prieten dar evident ca iti foloseste acum infima autoritate pe care o mai ai in filiala ca sa incerce de fapt sa puna mana pe mandatul de presedinte PNL (Dolj sau eventual Craiova). Stie si D-l Orban si D-l Antonescu ce echipa valoroasa sunteti ( cu activisti de valoare gen Pana, Bittel, Veghea, -care au alergat foarte mult in campania asta, au stat sa pazeasca cu randul secretariatul ca niste soldati – o sa obtineti sustinere maxim cat a luat Groza la locale 6,6%). Nu aveti niciun fel de scrupule, nu va dati seama ca aduceti prejudicii de imagine PNL-ului, acum cand alegerile prezidentiale bat la usa? Asta dovedeste ca nu va intereseaza decat sa puneti mana pe putere. Daca prin absurd o sa ajungeti la putere, realizati ca scorul PNL Dolj in toamna va fi de 6% cat ati luat acum in judet (fara Craiova) sub directa coordonare a voastra. Faptul ca pe total PNL Dolj a inregistrat 10,36% se datoreaza oamenilor de la municipiu care au muncit si au inregistrat 14% sub conducerea D-nei Calangiu si D-lui Stroe.

 111. ion ion said:

  oltenii (112) ai pus degetul pe rana! Frate putea sa vina si Papa Ioan Paul sa aduca hartiile! Ce conteaza?ne invartim in jurul cozii ! Comentariile ar trebui sa fie pe tema articolului.
  Trioul Enea,Calangiu,Mogos isi incura mai departe caii pe bani publici in tot judetul.Interlopii Craiovei nu sunt tiganii si nici Cimino,Gigioc si Rosianu .Astia percep dobanzi daca bati la usa lor,altfel n-au treaba cu nimeni,pe cand tripletii “penetrati de servicii” jefuiesc la drumul mare!Si ce este mai rau,fac asta cu sprijinul mai marilor judetului!!!
  Sper sa-i penetreze colegii de celula in cel mai scurt timp!!
  (alintul folosit de seful direct al vicepresedintelui Mogos) , e chestiune de timp pana ajungi unde trebuie si unde iti e locul!!!

 112. ion ion said:

  Pt. (114) Laurentiule,se misca Bratianu in mormant!El era liberal adevarat.Si in mod sigur n-ar fi percutat ca matalutza la comanda odioasei!! Dar si asa,ordinul excutat,parca nu are strop de vlaga! Insa unde-i ordin…..cu placere!

 113. gazetaru pt dan v said:

  dan v ai afirmat ca raspuns cuiva care a comentat urmatoarele:”din verificarile noastre, continutul e real. Altfel nu le-am fi publicat. ” .din filmulet se vede ca plicu a fost adus pe la ora 11 si ceva in data de 12 iar la ora 00:00 cand apare ziaru online documentele erau publicate…chiar asa specialisti sunteti ca in decurs de jumatate de zi sa verificati tot ce scrie in hartiile alea daca este adevarat si nu e fals….daca da…respect,desi cred ca nu meritati ,sincer oameni buni care comentati acest articol daca nu gandesc bine va rog sa ma corectati

 114. RRomanul patriHHotz said:

  … alias GAINAR LIBERAL. Domnul Dan Voinea ,fusasi tare! Recunosc ca ati scris de unii rechini (de exemplu Becalli sau Voiculescu sau Staicu) in timp ce rechinul care va este sef este prezentat in GDS ca un onorabil om de afaceri, suflet caritabil. In acelasi timp presa lui Voiculescu il prezenta pe seful dv. ca pe un rechin feroce care a inghitit Bancorex-ul in timp ce domnul Voiculescu este aratat ca un om de afaceri de succes. Este hilar, nu-i este asa? Acum sa nu credeti ca suntem absurzi si nu intelegem ca nu puteti scrie articole contra sefului dv. Dar in cazul acesta poate ar fi bine sa va abtineti in ai critica pe altii; nu de alta dar asta miroase a ipocrizie care are ca rezultat lipsa de credibilitate. Adica hotul striga “Hotzii!”. Inteleg si faptul ca toata mass-media este controlata de rechini si atunci cazurile de coruptie devin subiect taboo. Pana la urma si ca se scrie sau nu despre astfel de cazuri rezultatul este acelasi din cauza unei justitii mafioate si a unor legi mafioate. Eventual se mai tulbura niste ape timp de cateva zile dupa care se asterne linistea. Si uite asa poporul insetat de circ isi primeste portia. Trebuie sa recunosc ca cel putin mie mi-ati devenit simpatic (nu si credibil) pentru faptul ca indrazniti tangential sa raspundeti unor mesaje delicate. Vreti cumva sa candidati la alegerile viitoare si vreti sa va ridicati cota de popularitate?

 115. Altu said:

  Pt. Bratianu si toti ceilalti ciraci ai trioului PENAL, chiar nu intelegi ti ce se intampla? Nu sti ce contin si celelalte materiale care erau in pachet??? Draga prietene sunt documente care dovedesc afirmatiile din material. Chiar crezi ca Buzatu si Oprea sunt in stare sa conceapa un asemenea material? Chiar i i supraestimezi, asta e lucratura de servici informative.
  Asa se intampla atunci cand nu vrei sa cedezi puterea cand trebuie si te cramponezi de ea.
  Apropo, am o veste proasta pt tine, la cat de buni agenti electorali sunt Calangiu si Stroe, sper ca la prezidentiale Antonescu va avea un scor tare bun la sectia de pe Vasile Alecsandri :))…. !!!

 116. Dan V said:

  @gazetaru: n-am spus ca a fost verificat fiecare detaliu din acele documente. Nici pe departe. Nu am avea mijloacele si nici n-am fi avut timpul sa facem asa ceva. Insa licitatiile chiar s-au organizat. Monitorul Oficial confirma structura actionarilor la firmele pe care le-am verificat.
  @RRomanu l patrihhotz, @113: Domnul Paunescu nu s-a implicat in niciun fel in politica editoriala a GdS. Mai mult decat atat nu va pot raspunde pentru ca imi depaseste competenta.
  @RRHH: Nu, nu vreau sa ma devin presedinte (inca). Desi poate Romania are nevoie de un candidat surpriza :)) Am 21 de ani, nu sunt membru si nici simpatizant al niciunui partid politic, desi am cochetat cu facultatea de stiinte politice. Imi sunt antipatice in egala masura. Am petrecut insa in ultimii 14 ani mai mult timp in redactia GdS decat in propria casa. Si am considerat articolul si comentariile delicate si incitante. Nu m-am putut abtine sa nu intru in hora si sa va spun si cum se vad lucrurile din interior.
  Si pentru asta, va multumesc !

 117. penelist said:

  bai Buzatule, bai grozo, bai nesimtilitor.. credeti ca o sa castigati asa??????? aveti s voi o experienta …in ale poiticii…. proasta exprienta dar..o aveti….. de pnlist pdlisti..unul mai mlt altu mai putin……..daca ar fi adevarat ceea ce ati pus in acel dosar p are l-ati at la redactie nu m-as fi deranjat sa scriu..dar cunoscandu-va….. im este rusine…..Buzatule, grozo…imi pare au ca mi-am pierdut impul, nervii si banii facandu-va campanie! sunte-ti PENIBILI!… Dar ghara…nu mai merge cu minciuna s insulta si nesimtirea….acum facem altfel de politica…POLITICA PE CARE NU O CUNOASTETI!!!!!!!!

 118. RRomanul patriHHotz said:

  #120 Domnul Voinea, aveti 21 de ani si ati petrecut ultimii 14 ani in redactia GDS? Adica ati inceput activitatea revolutionara de la 7 ani!? Atunci chiar sunteti bun de presedinte! A mai fost un presedinte care si-a inceput activitatea putin mai tarziu decat dv. N-am votat niciodata pentru candidatii din Ro dar daca candidati s-ar putea sa fac o exceptie….
  in alta ordine de ei normal ca domnul Paunescu nu se amesteca in treburile interne ale redactiei ca nu are motiv s-o faca. Stiti bine ca Romania a fost singura tara din care rusii s-au retras de buna voie ca n-aveau motiv sa mai stea.

 119. Forfekutza si cosmyn said:

  Autorii acestei asa- zise note informative sunt interlopii Cimino si Rosianu, membri marcanti ai PNL, care au fost pusi de Ionel Groza sa creeze un vid de putere la nivelul Filialei PNL Dolj. Nu mai e mult si vor ajunge la ciumageli, la impuscaturi.Groza nu se impaca cu ideea ca Aurica l-a batut de i-a sunat apa in cap la alegerile pentru functia de primar si vrea pentru orice pret sa puna botul la cascaval. Groza e dator vandut lu Cimino si Rosianu, cei mai mari camatari si recuperatori ai craiovei, care i-au facut cadou de la Valter terenul de la aeroport unde si-a mutat buticul de gresie si faianta “Gruny”. Groza, Cimino si Rosianu, pe care unii ii cred prosti, au acces la surse importante din cadrul serviciilor.

 120. Radical said:

  Vad ca dl- DanV, raspunde foarte des provocarilor forumistilor, ceea ce mise pare ciudat, intrucat e prima data cand vad o asemenea reactie. Am obaservat una, maxim doua interventii ale reprezentantilor GDS, scrise cu culoarea rosie, ceea ce mi se pare foarte ciudat *** Fiecare are dreptul la opinie, si forumul asta ne lasa sa ne-o exprimam. Eu nu contest veridicitatea continutului plicului (dupa mine; sa ii aresteze pe toti), nici nu imi trece prin gand ca GDS si-a trimis singura plicuri, nici nu vreau sa ma gandesc ca GDS e aservita polititic, indiferent care ii este patronul. Domnule RRomanul patriHHotz , cum bine ati spus, nu ai cum sa scrii un articol impotriva sefului, care, pe deasupra, mai e si patronul ziarului. Pentru asta exista alte ziare. Nici Antena 1 prin vocea lui Mircea Badea, nu face asta, impotriva lui Voiculescu. E normal, ca te da afara. Si nimeni nu are cum sa se supere pentru acest lucru … dar *** am inteles ca documentele alea sunt documente ale SRI – ului. Pentru continutul acelor dosare SRI a muncit si a cheltuit bani din banii nostrii. Sa inteleg ca au fost sustrase ? Sa inteleg ca au fost oferite benevol, pentru ca SRI nu are nici o putere impotriva celor deconspirati ? Si intr-un caz si in altul este foarte grav. Daca au fost sustrase, fatuca asta poate fi prinsa intr-o juma de ora cu tehnicile actuale … daca se vrea. Daca au fost oferite … nu am nici un comentariu. Dar daca sunt oferiti pe tava numai pungasii din PNL, inseamna ca este o comnada politica a celor care conduc in momentul de fata destinele Romaniei si care demonstreaza inca o data ca folosesc institutiile statului ca pe niste firme private ale lor, ca sa isi atinga scopurile. *** asta am vrut sa spun in prima mea interventie, dar am fost foarte sumar din motive de timp. *** Spuneti dl. RRomanul patriHHotz ca “hotul striga hotii” – ganditi-va la articolul GDS-ului cu camera ascunsa in care vroiau sa scoata in evidenta faptul ca atunci cand cumperi ceva , nu ti se da bon fiscal. Un forumist (abc) a avut o interventie de exceptie, care nu mi-ar fi venit in cap, si anume ca GDS face la fel cand vinde ziarele prin intersectii si la chiscurile de ziare ; adica, nu da bon fiscal, deci culpa e aceeasi. Dar asa sunt ziarele si GDS ne oferta posibilitatea prin acest forum (a nu se confunda ce fac acum cu pupincurismul) sa le mai atragem atentia ca e bine sa vada barna din ochiul lor, si dupa aia paiul din ochiul altora *** dar revenind la articolul de azi ; cine a avut acces la acele documente si ce interes a avut sa le aduca la GDS ?

 121. reporter said:

  SENZATIONAL! Exista informatii ca trebuie sa mai soseasca un plic, direct de la Dan Diaconescu in direct! Cine credeti ca o sa aduca plicul? Chiar Elodia, binenteles deghizata pentru a nu fi recunoscuta. O sa aflam alte dezvaluiri despre acest scandal! Nu pot sa redau decat una aici cu rugamintea ca redactia sa verifice in cel mai scurt timp informatia: aşa cum rezultă din discuţia purtată de Horatiu Buzatu cu Mario Ovidiu Oprea in sediul PNL apoi pe traseul de la sediul PNL catre trotuarul din fata sediului PNL (B99poz32YXY), discutie din care reiese faptul ca Oprea M. vrea sa ramana presedinte PNL Dolj iar Buzatu H. vrea sa devina presedinte PNL Dolj. Groza I. ii va arbitra si spera ca pana la alegeri sa se hotarasca cine va fi noul presedinte. Daca nu se vor hotari atunci se va mai infiinta un nou post de presedinte (merge daca s-au obtinut rezultate bune la recentele alegeri – peste 10%) si astel cei doi vor conduce PNL Dolj spre lupta finala. Se va ajunge la o intelegere in cel mai scurt timp (fara sa se bata) intre cei doi mari lideri.
  Liberalii au uitat care e lupta lor, care le sunt adversarii! Pacat

 122. Ala mic said:

  ce 2 si 15 ce SRI e 13/14 de Buzatu… Doar gasca lu Oprea impreuna cu Buzatu puteau sa comande articolul in acest moment. Imi dau seama ca la fel cat sunt de incompetenti sunt si prosti. In scurt timp se va trage cortina si cei care nu stiu sa piarda vor pieri.

 123. Votant said:

  Cata frustrare trebuie sa aduni in viata de membru marcant al PNL incat sa-ti ataci colegii, in conditiile in care nici unora dintre cei 3 adevarati “incoruptibili” : Buzatu, Oprea, Groza (BOG) nu le sunt straini afacerile necurate. Eu insa nu vreau sa discut insa decat despre potenta lor in filiala: de ce nu spuneti ce “barbati” sunteti in episodul cu Maria de la secretariat – au controlat o femeie singura in geanta personala sa nu fure “valorile” partidului. In campanie nu gaseam sediul deschis; trebuia sa anuntam ca la ora x avem actiune cu volunarii ca sa se deranjeze unul dintre cei 2 pivnicieri pusi de Oprea (Veghea si Pana) sa tina cheile de la secretariat, sa deschida sediul. Sa va mai destainui din cat este de respectata echipa pierzatoare BOG: cand a venit D-l Vosganian acum vreo 2 sapt., ei au reusit sa stranga nici mai mult nici mai putin decat 16 oameni la acea intalnire (imi pare rau de D-l ministru pe care sincer il apreciez) cu ei, cu paznicii sediului cu tot, iar ceilalti 40 persoane carora Oprea le-a trimis mesaje nu au venit (prietenii stiu de ce). Din tot ce se intampla, imi pare rau de un singur lucru pe care l-a mentionat si nr. 114: de pierdut are doar imaginea PNL, iar eu ca simplu membru PNL care muncesc in campanii, fara recompensa, nu mai vreau sa ma reprezinte LOOSERII.

 124. Dodo said:

  Foarte bine GDS!!!
  Nu conteaza ca e comanda politica sau nu. Important e ca infractorii de la putere sa intre la parnaie. Acolo e locul pe care il merita.

 125. Inca UNUL said:

  Dragi prieteni LIBERALI ! se pare ca mare parte din comentarile de pe aici sunt ale slugilor celor 3 PENETRATI PENALI, toate comentarile voastre se leaga de faptul ca asta material este facut de Oprea, Groza, Buzatu , care asa cum spune ti voi nu au rezultate electorale, lucru adevarat, aici aveti mare dreptate!
  Problema e alta : materialul este adevarat, sunt prezentate fapte care au caracter penal, tare as vrea sa vad ce se va srie si atunci cand DNA sau Parchetul isi va spune punctul de vedere, s-ar putea sa mai ramana putini liberali in libertate, sigur Oprea va fi printre cei liberi :))))

 126. un liberal said:

  Institutiile abilitate ale statului trebuie sa lamureasca ugent situatia si sa spuna daca respectivii sunt corupti. Din materialul rezultat avem de-a face cu un grup infractional organizat. ACEST ENEA ESTE INSTRUMENTUL LUMII INTERLOPE. ATENTIE, ORBAN, SA NU REGRETATI MISCAREA FACUTA! GdS trebuie sa arate daca mai sunt informatii altfel isi pierde credibilitatea!

 127. Radical said:

  Dodoooo de acord cu tine, dar astia NU mai sunt la putere … Asta e ideea. Nu vezi ? Pica infractorii care NU mai sunt la putere ! Eu as vrea sa pice TOTI infractorii. Si ce care SUNT si cei care NUMAI SUNT si cei care N-AU FOST NICIODATA la putere. Tu nu vrei tot asta ? S-au n-ai nici un interes sa vrei asta ?

 128. VT said:

  Pt. nr. 123 : treenul luat de groza , de langa METRO . este cumparat de la unul dintre cei mai mari escroci ai legii funciare de la Primaria Craiova – Tudor Ionel , adus de Tudor Radulescu , prin transfer , de la Bratovoiesti , unde si acolo luase , ilegal , 0,5 ha teren, dupa care , pus sef la fondul funciara al Craiovei , a impartit cum au vrut muschii lui , santajandu-i pe proprietari , sa-i vanda jumatate din terenul ce-l vroiau ei , ca sa poata primi inapoi ! De-abia , in primul mandat al lui Bulucea , la insistentele unui consilier municipal , pe probleme de abuzuri , a fost data afara din Primarie , dar ce folos , ca si-a oprit cele mai tentante terenuri , luate cu japca ! Asa au urmat exemplul , cei de la Prefectura Dolj , care acum sunt verificati – dar cu siguranta , degeaba – de inspectorii de la MAI . In Craiova , nu se poate face dreptate , deact de catre societatea civila , in insistentele cu care ar solicita pedepsirea vinovatilor din Primaria Craiova si Prefectura , insa – slabe sperante , deoarece , au profitat toti maharii politicii doljene , in frunte cu LA FAMILIA , care a pus stapanire pe tot judetul , desi prin afaceri , ar trebui sa foie primii arestati . Cine sa o faca , din oment ce ei , isi numesc Prefectul , oamenii din ministere , etc ??? VOI , POPOR !!!

 129. lucifer said:

  Materialul este de la DNA Buc si numai o parte;ceea ce urmeaza miroase a catuse.PNL a scapat ieftin,numai Mogos va da de dracu.Politic,materi alul ajuta PNL care trebuie sa se scuture de “uscaturi”.Dar ce va fi cu ceilalti va fi de groaza!Mafia din Dolj va fi decapitata direct de la Bucuresti.

 130. Care-i ghiseftul ? said:

  SRI-ul si DNA-ul, in loc sa actioneze in justitie, se implica in rafuielile liberalilor ? Au

  poate de gand sa-l dea jos pe Enea asta si sa-si puna oamenii lor “mai curati” ? Sau se

  urmareste condamnarea penelistilor, ca sa dea satisfactie la prostime, in timp ce

  Berceanu, Paunescu, Basescu, Hrebenciuc si Nastase sunt curati si lupta din rasputeri

  impotriva coruptiei ? Sau toate astea la un loc ? Ha, ha, ha, ha, ha, ha ! Astia imi

  amintesc de vremurile dinainte de 89 cand se exporta toata carnea si era aratat la

  televizor un macelar care dosise 2 kile in frigider !

 131. glumetzu said:

  Pt. 51 : Ma nu mai da tu lectii de ip-uri ca esti putin pe dinafara. Gazetarule fa-l sa inteleaga.
  Deci clasa de ip: 92.80.245.1 … 254(255) apartine Romtelecom, e pe modem nenea ala si are ip fix. Aia de la romtelecom au ip-uri fixe. Asa ca nu te mai lua de gazetar ca stie el ce a vrut sa spuna.
  Daca nu ma crezi pe cuvant iti dau o soluti simpla pt tine.. intrii pe google si scrii who is ip si dai enter, pe primul site dai click si acolo copiezi clasa de ip si vezi ce ISP are clasa respectiva…
  Aprop o unul ion zicea ceva de cristinutza… inseamna ca se pricepe… as vrea totusi sa imi si demonstreze…

 132. ina voinea said:

  În România anului 2009, partidele politice nu sunt organizaţii care să reprezinte o anumită doctrină politică şi care să militeze pentru promovarea şi apărarea intereselor unei clase sociale. Atunci când ajung în parlament, în guvern sau când un candidat al lor este ales ca preşedinte al statului, partidele politice ignoră faptul că parlamentul, guvernul şi preşedinţia au caracter naţional, că sunt instrumente politice a căror menire este aceea de a lucra în folosul cetăţenilor statului, indiferent de naţionalitate, sex, convingeri religioase sau politice. Partidele româneşti sunt formate din persoane private, din indivizi care s-au grupat pentru a-şi realiza interesele personale şi egoiste, în detrimentul interesului naţional. Bunică-mea zice despre rudarii din sat, când ies noaptea, la furat, că „s-au încârduit ăştia, maică, să ne fure de prin curţi!“. O expresie mai cuprinzătoare despre modul în care se formează şi funcţionează un partid politic românesc nu cred că putem afla! Căci politicienii români asta fac, se încârduiesc!
  Cân d un partid ajunge la putere, în ţară se declanşează nebunia. Clientela politică face presiuni, solicită funcţii, îşi cere plata pentru banii investiţi în timpul campaniei electorale sau în perioada de sărăcie cauzată de adăstarea în opoziţie. Fiecare ministru are propria apartenenţă la o gaşcă de partid şi, implicit, este obligat să satisfacă solicitările venite din partea membrilor acesteia. Ministe-rele se vor umple până la refuz de „crema“ grupurilor de interese din partid. În judeţe, direcţiile, inspectoratele, diferite alte instituţii adminis-trative din structurile guvernamentale sau ale consiliilor locale sunt, de asemenea, primenite. Vorba vine, primenite! De fapt, sunt alungaţi din funcţii indivizii care au fost numiţi acolo de fostul partid de guvernământ, adică membrii clanurilor de partid rivale. Locul rămas liber este rapid ocupat de reprezentanţii clanului de partid aflat la putere.

 133. ina voinea said:

  La împărţeala sinecurilor prin administraţia centrală şi locală, monstruoasa coaliţie PSD – PC – PD-L a reuşit să depăşească în imoralitate până şi fosta coaliţie formată din nepoţii torţionarilor şi victimelor din puşcăriile comuniste ale anilor ’50, mizerabila şi neoficiala alianţă PSD – PNL a fostei guvernări. Am rămas siderat când am aflat că până şi la conducerea unora dintre instituţiile care administrează fondurile europene, la nivel naţional şi regional, acolo unde obligatoriu avem nevoie de specialişti, au fost numiţi trepăduşi de partid, slugi de actuali parlamentari, indivizi de o mediocritate penibilă, a căror singură abilitate este că au buze moi şi nedezlipite de pe fundul „naşilor“ mafioţi ai găştilor de partid.
  În plină criză economică mondială, guvernul PSD – PC – PD-L continuă politica inconştientă a guvernelor postdecembriste de destructurare şi falimentare a statului român. Acesta din urmă nu are funcţionari publici profesionişti, specialiştii aflaţi mai presus de jocurile politice şi care să asigure permanenţa statului. Statul român tinde să devină o mare afacere de partid şi de familie. Ultima privatizare din România a început! Este privatizarea statului român şi transformarea noastră în negri pe plantaţie.

 134. RRomanul patriHHotz said:

  “Institutiile abiitate ale statului sa faca si sa dreaga” zice cineva mai sus. Daca esti in afara tarii te apuca rasul, daca esti in tara te apuca plansul (ma refer la oamenii onesti). Observ aceeasi meteahna la oamenii obisnuiti pe care prima data am sesizat-o in 1990: se revolta viguros contra paduchilor sugatori de sange in liniste (a micilor infractori) dar sunt foarte timizi cand este vorba de hienele care sfasie si urla. Ba mai mult, asteapta ca hienele urlatoare din “institutiile abilitate” sa vina si sa faca dreptate judecandu-i pe paduchi. Reteaua asta de paduchi locali este de fapt controlata de hiene. Asa cum hienele se musca intre ele pentru ciolan tot asa fac si paduchii. Un paduche liberal il ridica in slavi pe snapanul Vosganian si isi musca colegii care au indraznit sa-l ignore pe unul dintre banditii post-decembristi. “Institutiile abilitate” romanesti sunt nici mai mult nici mai putin decat o organizatie mafiota la vedere care continua sa existe din cauza mamaligii mioritice capabila doar sa fasie si in nici un caz sa explodeze si din cauza indiferentei autoritatilor UE care la randul lor sunt tot o structura mafiota dar discreta.

 135. ina voinea said:

  Am reprodus cateva randuri din comentariul domnului Seliste tocmai pentru ca am convingerea ca statul a devenit o mare afacere de partid.Si vreau sa va mai marturisesc ceva.Domnisoara cu plicul nu-i sursa noastra.Nu aveam motiv sa o protejez.Din informatiile mele-provenite de la o cunostinta din PNL-plicul cu pricina a ajuns in toate redactiile ziarelor din Craiova.Amicul meu PNL-ist sustine ca “SRI-ul si 2 si un sfert-ul”ar fi serviciile proprii ale colegilor domniei sale Oprea,Groza si Buzatu si ca GdS ar fi facut jocul acestor liberali de mana doua….Poate ca are dreptate dar simplul fapt ca nu a dorit sa avem o discutie despre deontologie in sediul GdS ci undeva,aiurea,intr-o parcare,..si cat mai departe de masina domniei sale imi spune mie ca liberalii cei” buni”se tem…Daca nu au mintit,nu au furat ,nu au preacurvit…ce motiv ar avea sa se teama?Revin….

 136. ion ion said:

  Cam tarziu va manifestati o opinie vis-a-vis de ceea ce se intampla prin “sferele inalte”ale orasului nostru,in conditiile in care detineti multe informatii,doamna Voinea.
  Poate pe saptamana viitoare ne puteti informa despre documentele pe care politia le-a ridicat de la Spitalul Judetean Craiova.
  Dar ,decat deloc e bine si in ceasul 12.As fi interesat de opinia dumneavoastra si nu de un citat din comentariul domnului Seliste!
  Oricum raman la parerea initiala ca nicio institutie abilitata sa faca lumina si curatenie nu va misca un deget, pentru ca pestele de la cap de impute si au sefi la Bucuresti care le dau directive.
  E MAI RAU CA PE VREMURI!!!

 137. RRomanul patriHHotz said:

  Interesant! Asa cum a sesizat si Radical, domnul si doamna Voinea converseaza cu noi mai mult decat altadata. Imi amintesc ca doamna Voinea a fost membra la PNL (parca as zicea odata) si la un moment dat il sprijinea pe Basescu. Ma intreb daca dumnealor comenteaza aici in calitate de cetateni onesti ,satui de aberatiile politicii romanesti, sau au vreun interes anume?
  Aliantele contra naturii din politica romaneasca demonstreaza intr-adevar lipsa principiilor. Am mai spus si alta data, eu m-am lamurit din 92 cand Copocu l-a lansat pe Emil Constantinescu candidat la presedentie la propunerea unei foste activiste, Ana Blandiana.
  Judecati comentariile liberalilor care scriu aici si va lamuriti ca intre ei si ceilalti nu exista nici o diferenta. Apoi prostitutia politica la nivel de individ (migratie de la un partid la altul) sau prostitutia politica in grup (migratie de la o orientare la alta – cazul PD) confirma toate astea. Romania are nevoie de partide noi, eventual initiate din afara tarii, care sa dea legi dure si sa reformeze din temelii societatea. Totul trebuie nationalizat invocand legea bunului simt si reprivatizat pe baza de licitatie publica avand la baza legea conflictului de interese. Sunt cetatenii romani onesti dornici sa sprijine astfel de actiuni? Sau continua sa se resemneze cu zicala “ce e domne, tu daca ai fi in locul lor nu ai face la fel?” ?

 138. Votant said:

  Pt. 139: te crezi un mare filozof, un mare cunoscator in ale politicii, dar nu esti decat o sluga PD-ista; nu va mai ustura limba ai la cat o folositi in spatele unor betivi?
  Vosganian a fost unul dintre cei mai buni Ministrii de Finante dupa revolutie, iar guvernarea PNL nu o sa mai poata fi egalata in performante pozitive ani de zile.

 139. Unul si Altu said:

  Devine din ce in ce mai interesant, daca domna Ina Voinea rsapunde p-aci inseamna ca e groasa rau de tot, din cate stiu urmeaza lucruri tare urate, cred ca cei trei raman si PENETRATI si BATUTI (politic) si cu BANI LUATI (de ORBAN) !!!

 140. RRomanul patriHHotz said:

  Pt. Votant de la 143: esti hilar si jalnic amice liberal. Ma judeci dupa lozinca “cine nu-i cu noi e cu PD-L!”.
  Daca ai fi citit postul meu de la #142 te-ai fi lamurit cat de PDL-ist sunt. Nu am fost niciodata inscris in vreun partid din Romania si nu am votat niciodata vreun candidat din Romania ca nu am avut pe cine. Toti sunteti la fel nene! Iar voi nu aveti nimic de a face cu doctrina liberala asa cum taranistii nu au nimic de a face cu doctrina crestin-democrata. Si voi si taranistii v-ati cuplat cu securistii si activistii care nu au mai avut loc in FSN (PSD + PDL). Toti fara exceptie sunteti ghidati de mirosul ciolanului si nu de doctrine sau principii. Dreapta si stanga nu exista in politica romaneasca. Politicienii romani (fara exceptie) sunt ca niste maidanezi care alearga fie la stanga, fie la dreapta, in functie de unde vine mirosul de ciolan. Eu nu am dat limbi nimanui dar tu esti liber sa-l limbaresti cat poftesti pe snapanul Vosganian ,cel mai bun ministru dintre snapani. Taca taceai erai si tu filozof!

 141. ina voinea said:

  Pentru RRomanul patriHHotz: Da- in mai 1990 cand pe strazi in Craiova erau cozi la Ion Iliescu ,ne-am inscris la liberali.Nu mi-e deloc rusine-va rog sa ma credeti.Ar trebui sa aiba ei o problema ca au pierdut doi oameni care chiar au crezut ca liberalii sunt onesti,etc.,etc….L -am sustinut pe Basescu?Am votat cu Basescu atunci cand trebuia sa aleg intre Nastase si Basescu,Voi vota cu Basescu atata vreme cat il voi considera raul cel mai mic.Nu am votat “pentru”cineva anume,am votat “impotriva” de fiecare data..Am crezut in Constantinescu si ce daca?Singura data cand am ales sa nu votez a fost atunci cand trebuia sa aleg intre Iliescu si Vadim…Si cred ca in situatia noastra sunt multi romani…L-am citat pe Marcel deoarece comentariul a aparut in aceeasi zi cu Armaghedonu’ si cred ca are dreptate…

 142. ion said:

  LLcomplesu Horia essssita un cabinet care se ocpa asa zis veterinar est un doctor si doi asisti asiinti habanuau de meserie chinele meu a muri di cauz lor nu au stiut pur si simplu nimic iar asazisul doctorr nu a intervenit cu nimic SAA NU MQAIIapelati la complxul de la Horia riscati sa va pirdti animalele de companie cere si niste preturii exorbitantee

 143. pt. nr. 147 said:

  Cu banii pe care-i plăteşti pentru abonament la internet internet, mai bine plăteşti un meditator de limbă română …

 144. votant said:

  Prietene, daca nu esti PD-ist, te crezi Vlad Tepes, schimbi tu societatea romaneasca, bla,bla,bla. Esti bloggerul de serviciu care isi da si el cu parerea sa para interesant. Comentariile pe care le-am facu erau pentru liberali nu pentru niste looseri ca tine care n-au ce face si se baga in seama. Asa ca scrie-ti ideile in continuare ca poate te citeste cineva. Tu nu vezi ca de fapt nu spui NIMIC?

 145. votant said:

  Comentariul de mai sus era pt. romanul patrihhotz

 146. RRomanul patriHHotz said:

  Doamna Voinea, imi amintesc de anul 1990 , ultimul an pe care partial l-am petrecut in Romania. Nu am uitat de isteria pro-Iliescu si de disputa intre Adevarul si Romania Libera. Era un act de curaj sa citesti Romania Libera sau sa dai de inteles ca esti cu liberalii sau taranistii pentru ca majoritatea celor care tineau cu FSN-ul erau agresivi. Dar eram naivi. La vremea respectiva am cunoscut liderii liberali si taranisti din Craiova si imi aduc aminte ce umili si blanzi erau si ce eforturi faceau sa ma racoleze (eram intr-o pozitie care imi permitea sa influentiez masele). Dar dupa ce au ajuns la ciolan, aceeasi indivizi au devenit aroganti si plini de fitze.
  Nu stiu ce varsta aveti dar presupun ca erati foarte tineri si naivi. Nu vi s-a parut ciudat ca un fost secretar PCR si un fost procuror comunist au devenit presedinte si prim-ministru promovati de un fost detinut politic (Coposu)? Nu vi s-a parut ciudat ca fostul dv. sef de la liberali Ionescu Quintus (de asemenea fost detinut politic) scrisese epigrame la Scanteia, ziarul PCR? Nu vi s-a parut ciudat ca fosti activisti comunisti de rang inalt (Brucan, Paler, Blandiana, Plesu) devenisera reperele morale ale natiunii? Apoi toate privatizarile s-au facut incalcand legea conflictului de interese (adica cine imparte parte isi face). Nici asta nu vi s-a parut ciudat?
  Legile din tarile anglo-saxone au la baza “legea bunului simt”; dar cine stabileste limitele bunului simt in Romania daca tot ce am zis mai sus s-a incadrat in aceste limite?

 147. RRomanul patriHHotz said:

  Votantule, nu spun nimic pentru tine pentru ca esti surd si chior. In schimb ai doar limba mare pe care o folosesti in alte scopuri decat vorbitul. Decat sa folosesti cuvinte englezesti pe care nu le stapanesti (looser in loc de loser) mai bine ai folosi cuvinte romanesti. Eu nu sunt perdant ca am o profesie stabila dar s-ar putea tu sa fii ca voi liberalii ati cazut de la ciolan. Dar pana una alta adevaratii perdanti sunt cetatenii onesti batjocoriti de mafia politica. S-ar putea ca intr-o zi sa apara si Vlad Tepes sa va traga pe toti in teapa.

 148. ina voinea said:

  Pentru RRomanul patriHHotz:In ’90 aveam 36 de ani….Si citeam toate ziarele…Si-i credeam zei pe pe Copos si Campeanu…eram tare naivi….si cel mai rau in pare astazi ca ,desi am plecat in aprilie’90 cu doi copii -de 2 si 7 ani -si doi prieteni-cu vize spre Danemarca,am facut pana-la propriu si la figurat -in Germania,la Koln.Prietenii sunt in Canada,noi ne-am intors in Romania…Am un frate in Duseldorf,la 40km de Koln,fugit in 1980 din Romania ,care l-a convins pe barbatul meu ca tot rahati de romani vom ramane in ochii tuturor…Si ne-am intors rahati de romani la noi in tara,fratele meu e …neamt acum…Nu stiu ce soarta am fi avut acolo,in Danemarca, dar cred ca nu avea cum sa nu ne iasa daca munceam atat cat am muncit aici…..

 149. Generalul Store said:

  M-am plictisit de voi. Aveţi o problemă: cine a furnizat materialul, nu dacă este adevărat.

 150. ion ion said:

  Domne’ General! Nu au nicio problema.Nu vor sa faca altceva decat o mica diversiune.
  SA MUTE ATENTIA DE LA SUBIECTUL ARTICOLULUI!!!

 151. votant said:

  Pt romanul hot: te aplauda toata lumea, esti genial, trebuie sa publici neaparat ideile tale. Poti sa latri cat vrei, nu merita sa-ti mai raspund.

 152. RRomanul patriHHotz said:

  Doamna Voinea, atunci toti eram naivi; si asta nu din cauza varstei neaparat ci din cauza beznei in care traisem. Eu eram mai tanar ca dv. dar totusi am sesizat nuantele pe care le-am descris in mesajul anterior.
  Viata este ca o linie ferata. Din loc in loc avem posibilitatea sa schimbam macazul si directia. Unii sunt fericiti ca au luat-o in directia care trebuie dar sunt si destui care regreta. Problema este ca orice directie ofera doar incertitudini la inceput. Cunosc persoane care regreta ca au emigrat in USA sau Canada si viseaza sa se repatrieze ignorand faptul ca ai lor copii sunt crescuti aici si le va fi imposibil sa se adapteze acolo. Un lucru este cert, toti cei care au emigrat, indiferent de profesie, si au muncit serios si cinstit au realizat mai mult decat daca ar fi ramas in Romania. Pentru dv. este tardiv acum dar poate copii vor reusi sa plece si apoi sa plecati dupa ei. In 90 ajunsesm pe o pozitie insemnata si totusi am plecat pentru ca am intuit ce va urma. Nu voi regreta asta niciodata. Romania este frumoasa de la distanta. Acolo si daca ai bani si palat inchis de ziduri pana la urma tot trebuie sa iesi afara …
  Succes in continuare la demascarea hotilor!

 153. pt INA said:

  Nu am nici o problema sa repetam discutia avuta cu dv, oriunde , daca doriti in curtea gds sau in masina mea. Cu alte cuvinete in orice loc doriti dv. In aceasta privinta nu am de ce sa ma tem. Nu cred ca nici prietenii mei au facut veva necurat. Daca doriti stam de vorba oriunde doriti dv. Astapt doar un telefon………

 154. RRomanul patriHHotz said:

  Toarashu Votant liberal, char imi public ideile intr-o carte in limba engleza. Asta fac in weekend cand imi permit sa scriu si aici. Ai perfecta dreptate, nu se merita sa raspunzi ca nu prea ai ce si nici cu ce. Logica matale se ridica la nivelul unui patruped fara stapan (a se citi maidanez). Tu nu poti sa latri ca pentru asta iti trebuie aptitudini de dulau. Tu cel mult poti sa schelai de dupa boscheti si eventual sa te guduri pe langa popoul domnului liberal fost toarash Vosganian.

 155. ina voinea said:

  pt RRomanul patriHHotz:Copiii nu vor.sa plece.Au 21(dan)si 26 de ani (stef)dar nu au chemare.Poate pentru ca le place ceea ce fac,au crescut in redactie… .E casa lor…Si noi chiar suntem mandri si multumiti ca am reusit sa tinem un ziar fara sa ne ingenuncheze,unul,al tul….,raul,ramul.. .Etajul si santajul nu ne caracterizeaza..Daca ajungeti in Craiova am fi onorati daca ati trece sa ne cunoastem.Numai bine.

 156. 1. Istoria lui Secu said:

  O batrana misterioasa, ( pe care unii spun c-ar chema-o Securitatea !), ne-a adus un

  plic, ce contine viata romantata a trei dintre copii sai: Valentin, Viorel si George. Acesta

  istorie poate fi instructiva pentru tanarul Dan V. si altii de varsta sa, pentru ca nu le-a

  fost predata la scoala si nici spusa de parinti. VALENTIN (n. 1933) a fost politruc la

  Scanteia, organul central al PCR si a facut parte din reteaua de securisti Scânteia-

  Agerpr es, fiind trimis in Elvetia, Mexic, Brazilia si Argentina. In 1976, dupa defectarea

  agentului Paul Diaconescu de la Paris, a fost retras de urgenta de Ceausescu de la Rio

  de Janeiro. A fost in continare membru in Consiliul Audiovizualului si director la Curierul

  National, functie ocupata acum de dl. Adrian Voinea. VIOREL (n. 1933) era un fel de

  sef de restaurant, dar numai la restaurantele frecventate de straini si nomenclatura, gen

  Melody Bar din Bucuresti si Mamaia. Misiunea sa era de a planta microfoane

  rudimentare in scrumiere, vaze de flori, pe sub mese si in sulurile de hartie igienica si de

  a furniza “fetite” bine instruite de Secu amatorilor. GEORGE (n. 1938) a ajuns directorul

  delegatiei romane pe comert exterior la Milano si director in cadrul Ministerului

  Comertului Exterior in 1980, in momentul in care Ceausescu a desfiintat Facultatea de

  Comert Exterior si a transferat Securitatii toata activitatea.

 157. 2. De ce miros banii a rahat ? said:

  Una dintre primele stiri bomba din decembrie 89 a fost: “Pe o strada din Bucuresti s-a

  infundat canalizarea si au inceput sa iasa bancnote de 100 de lei. Pe strada respectiva,

  locuia, din intamplare, mama celor trei frati Paunescu” Aoleu, batrana s-a speriat vazand

  ca se striga la televizor “M.o.a.r.t.e. securistilor” si a aruncat gramezi de bani in hazna !

  Dar nu-i plangeti, cei trei frati securisti au renascut ca pasarea Phoenix. Au primit “ca

  cadou” hotelurile Intercontinental si Lido din Bucuresti, Rex din Mamaia si Teleferic din

  Poiana Brasov. Detin cea mai mare fabrica de mobila din tara la Arad, firma de paza

  Ghepardul, un casino, noua porturi de la Dunare, investitii în cariere de granit, investititii

  imobiliare in Romania, SUA, Vietnam si Cambodgia (!!) , afaceri vamale si au devalizat

  doua banci, Bancorex si Bankcoop.Numai pentru Bankcoop Fondul de Garantare al

  Depozitelor in Sistemul Bancar a platit pana in prezent 1.530 miliarde de lei la 107.783

  din deponenti. Aripa media a grupului cuprinde pe lânga Ziarul Curierul National, sase

  posturi de radio locale, postul B1 TV, ziare si o tipografie la Craiova. Gazeta de sud,

  Gazeta de Vâlcea, Gazeta de Olt sunt doar câteva din ziarele pe care le finanteaza.Si

  uite-asa, cu lugu-lugu, cei trei frati patati au ajuns cei mai mari moguli, detinatorii poate a

  celui mai mare imperiu din lume, nu numai dein Romania.

 158. ina voinea said:

  Cum ziceam….etajul si santajul ii caracterizeaza pe altii.Multe” succesuri….”batra na misterioasa…..

 159. 3.Craiova-Bechet, via Voinea said:

  Domnul Adrian Voinea ne impungea acum doi ani sa-l votam pe Basescu, dar tot dansul

  spunea: “Nu il iubesc pe omul Basescu fie si numai pentru pagubele produse prin

  declasarea drumului Craiova- Bechet,care ne-au afectat ani de zile.” Da’ ce-avea coada

  vacii cu stampila si dl Voinea cu drumul la Bechet ? E-he-hei, istorie lunga, multi vad

  putini pricep. Fratii patati au fost cu PSDR-ul lui Iliescu, cel “sarac dar cinstit”. Cand au

  pierdut alegerile din 96, s-au trezit brusc ca sunt urmariti in justitie. Fratele Georgica si-a

  adus aminte ca e bolnav si s-a internat la spitalul Sf. Ioan, “mama ranitilor” urmariti in

  justitie, dupa care-a sters-o in strainatate. Colac peste pupaza, Basescu, ajuns ministru

  la transporturi, a introdus suprataxa pentru camioanele grele care treceau pe la Bechet,

  lovind interesele clanului Paunescu, care avea acolo punct vamal, doua bacuri si un

  motel. Situatia s-a rezolvat in 2000, cand PSD a revenit la putere. Eugen Arnautu, fostul

  director GDS a devenit deputat si a reusit sa puna mana pe vreo 7000 de hectare la

  Corabia. Baiat destept, Georgica a inteles ca nu e bine sa te pui cu Puterea, si in 2004 a

  devenit cel mai devotat aliat al lui Basescu. Televiziunile si ziarele clanului se ocupa zilnic

  cu lauda presedintelui si desfiintarea adversarilor.

 160. Alt Liberal said:

  Se pare ca diversiunea continua, vorbim despre altceva uitand de la ce am pornit.
  Avem un grav caz de asociere de tip mafiota si noi vorbim despre batranica securitate si despre alti banditi care s -au imbogatit si paraziteaza societatea nostra.
  Ce facem vb despre paunesti si uitam de cei 3 PENETRATI PENALI care isi zic si liberali.
  Aveam un caz de coruptie si delapidare de fonduri dovedit cu probe si noi vorbim daca sunt adevarate sau nu documentele, pai e simplu oameni buni, autorul materialului ne si spune unde sa cautam sa vedem daca e asa, eu unul personal cred ca e adevarat. Asa ca saptamana viitoare asteptam si ceva vesti de la DNA.

 161. Inca un Liberal said:

  Ce tot ne sucim si ne invartim in ipoteze? Ca e mana lui Oprea, i-auzi una, de cand Oprea face sinteze informative? Ca e implcat Groza…. ena, chiar crede cineva ca Nelu e in stare sa faca un asemenea material? Ca e Buzatu, poate , a dus si el un material la presa si a facut in asa fel incat sa apara … asta poate!
  Dar nu astea sunt lucrurile importante, faptele sunt reale si au o conotatie PENALA !

 162. votant said:

  Imi cer scuze catre cei care au trebiut sa asiste la un dialog intre o persoana normala si un om de cultura mult stimat peste hotarele tarii, o ultima remarca pt hotul limba schimbist: oamenii de valoare raman aici in tara lor si se realizeaza material, profesional, etc. nu se duc sa spele WC-uri, sau mai rau sa faca precum Pacepa si apoi vin sa ne dea lectii de morala si sa blameze societatea de unde a plecat. Probabil apreciezi oamenii gen Becali, Vadim si altii cu care te identifici. Daca te pretinzi ca esti scriitor n-ai avea limbajul asta de mahala. Dar, dupa cum spui chiar tu, mintea ta e odihnita in weekend (tu, ca om de certa valoare stii cum se numesc speciile astea, nu?), ai putea sa corespondezi cu EBa, sunt sigur ca v-ati intelege perfect. Nu ma caracterizeaza limbajul asta, dar ti-am raspuns pentru ca tu ai inceput sa ma jignesti gratuit, sa comentezi niste lucruri care nu sti daca sunt adevarate, vedeai ca nu-ti citea nimeni “capodopera” si te-ai bagat ca musca in c…ul calului.

 163. ion ion said:

  BUNA DIMINEATZA! bine ca v-ati trezit ca juma de zi d-na Voinea v-a luat de minti si s-a apucat de istorisiri romantzate!
  Acum probabil lucreaza la ziarul de maine si e in dilema:ori sa deschida si celelalte plicuri ori sa incerce sa dreaga busuiocul ,ca prea a suparat pana si pe la Bucuresti din greii politicii.
  Iar tovarasul Roman Patri(h)ot de peste mari si tari sa citeasca in continuare presa ,dar sa ne mai lase cu parerile dumisale. Ca de-acolo se vede altfel.
  vorba ceea

 164. pentru D-na Voinea said:

  DRAGA INA,DESI, CU SIGURANTA STITI FOARTE MULTE,PANA ACUM ATI TACUT MALC.IN SPATELE CELOR 3 PENETRATI (ENEA,CALANGIU,MOGOS ) EXISTA SIGUR O OLIGARHIE POLITICO-FINANCIARA, CARE SOMEAZA SA NU DATI CU PICIORUL IN CAINE PANA NU VEDETI CINE IL TINE DE LESA,INSA PENTRU FAPTUL CA V-ATI ASUMAT DEMERSUL DE A INCERCA SA SENSIBILIZATI ORGANELE ABILITATE IN A PUNE STOP ACESTUI FENOMEN DISTRUCTIV DE DRENARE A BANULUI PUBLIC,SUNTETI DE TOATA ISPRAVA.
  IN FOND,JUSTITIA ,CA SI PRESA,DAR SI SOCIETATEA CIVILA,TREBUIE SA CAUTE IMPREUNA SA STARPEASCA ASTFEL DE PRACTICI IN BENEFICIUL OAMENILOR.
  SI ASTA PANA NU E PRA TARZIU……

 165. RRomanul patriHHotz said:

  Mai votant liberal, cel care a faultat primul ai fost chiar tu pentru ca ti-am atacat idolul Vosganian. Cine esti tu? Minerul liberalilor? Te-am facut maidanez ca mi-ai spus ca latru. In rest delirezi ca proasta-n targ! Cu Vadim si cu Becalli te asemeni tu pentru ca vasliti in aceeasi barca, barca mafiotilor politici. Ce-mi spui mie de EBA? EBA te reprezinta pe tine nu pe mine! Pacepa? Asta este taticul securistilor liberali, “pretenul” turnatorului Quintus ,seful tau onorific. Arata dreac ca ai ceva in tartacutza aia patrata de politruc daca vrei sa te contrezi cu mine. Sunt domn cu oamenii de bun simt si nu cu javrele politice care s-au realizat acolo prin furt si tepe. Esti liber sa crezi ca toti romanii plecati spala WC-uri daca asta te face sa te simti bine! Pana prin 2000 stateati in patru labe sa fiti bagati in NATO de americani si acum tineti coada sus. Voi toti politicienii, fara exceptie, ati dus Romania la sapa de lemn si i-ati facut pe romanii cinstiti sa-si ia lumea-n cap. Sunt destui care au plecat de nevoie nu ca asa au vrut. Nu pricep ce te chinuie grija ca scriu eu aici? Ai ceva de spus atunci da o replica inteligenta , daca nu taci. In articol este vorba de de doua gasti de parveniti liberali (multi fosti comunisti si securisti) care se musca intre ei pentru ciolan iar eu mi-am exprimat opinia. Cand aveti nevoie de voturile romanilor de afara atunci ii bagati in seama, altfel le spuneti “ciocul mic si spalati WC-urile in continuare”.

 166. rau platnic said:

  frumoase jocurile aste politice. eu zic ca tre sa dispara mizeriile aste de oameni care comanda tot felul de porcarii. Observa ca nu o sa aiba nici o sansa in PNL si inceraca sa distruga si oameni care fac cefva pt partid…….si apropo sa ne mai lase astea de la pd minus l (adica buzatu)

 167. votant said:

  Pt. nr. 170: esti de o inteligenta sclipitoare! nu te-a remarcat nimeni pe acolo si te dai mare pe forumuri… Habar n-ai ce e ala idol. Ai dreptate, nu merita sa ma contrez cu tine, sclipitorule. Esti cel mai mare frustrat cu care am dialogat. Mai linge putin pe Marele Licurici, SCLAVULE!!!! Ia un hot dog si treci la culcare.

 168. curiosul said:

  gresiti daca va dati sursa!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! asa putea sa o puna la posta dar a vrut sa fie sigura ca ajunce la votanti, sau va deranjat ca a adus dovezi?????????????? ???????

 169. RRomanul patriHHotz said:

  In februarie 90 am mers la sediul PNL din Craiova. Ma batea gandul sa ma inscriu la ei. Si pe cine vad acolo pe post de gazda? Doi fosti actvisti ASC (unul terminase la Timisoara si unul la Craiova) si fiul unui activist care il lauda mereu pe Ceasca. Cei doi activisti ASC colaborasera cu revistele studentesti din Timisoara, respectiv Craiova si erau autorii unor articole pline de omagii la adresa conducatorului suprem. Cand i-am vazut mi-a trecut cheful sa ma mai fac liberal. In prezent cei doi sunt oameni de afaceri realizati si membri de baza ai PNL. Cum s-au realizat nu este greu de imaginat. Tot asa s-a realizat si Tariceanu care a vandut masini guvernului in timp ce el era functionar al aceluias guvern. Hahalerele politicianiste indiferent de culoare ,ca de doctrina nu putem vorbi ,nu realizeaza ca 75% din cetatenii romani i-au ignorat la ultimele alegeri. Dar lor le pasa numai de ciolan. Iar daca le spui adevarul in fata incearca sa-ti puna pumnul in gura pentru ca asa au fost formati de tataucul Ceausescu de la care au supt. PNL si PNTCD sunt cei care au ingropat sperantele tinerilor cu idei pro-vest din anii 90. Intre ei si PSD, PDL si PRM nu este nici o diferenta. Toate sunt controlate de rechinii comunisto-securisti.

 170. gazetaru said:

  un singur lucru imi atrage atentia ,in acest articol se vorbeste numai despre enea mogos si calangiu in rest despre ceilalti membri de partid cotiga mincu doamna cu controlu domnu de la paduri si toti directorii cei mai multi fideli lui oprea de ce nu se vorbeste,sigur sigur nu e o replica de santaj la adresa celor 3 si nu este un document comandat ce se da in gazeta?

 171. Radical said:

  Interesanta dezbatere ! Nu pot sa acuz nici un combatant de rea credinta fara probe, asa ca iau de bun ce au spus toti *** Am iesit in centru seara asta … acum vreo 2-3 luni ii spuneam edilulul aici pe forum ca ar fi bine daca ar invita artistii din filarmonica sa cante la fantani. Vad ca s-a materializat. O fi meritul meu :))) IN seara asta ii mai dau o idee … cu ajutorul GDS sa imparta pliante A4, sau A5 (pt economie) cu numele pieselor (si numele autorilor) care se vor interpreta in acea seara . Prinde bine pentru cultura generala a celor care asculta. Am vazut ca mai exista lume in Craiova care vrea sa asculte muzica de calitate, insa le va fi greu sa intre in filarmonica. Afara vor asculta. Acum vreo 10 ani mergeam in fiecare Joi la filarmonica, dar viata m-a cam schimbat *** O seara buna !

 172. Radical said:

  Aaa, inca ceva ; in pliante sa le spuna cand trebuie sa aplaude si cand nu, cand trebuie sa se ridice in picioare si cand nu. Sa fie ca o initiere tratata problema, nu ca o rautate.

 173. RRomanul patriHHotz said:

  Ti-am spus nene Votantule liberal, esti liber sa crezi ce vrei daca asta iti face bine! Frustrat am fost cat am trait in Romania iar momentan 75% dintre romanii de acolo se simt frustrati din cauza unor canalii politicianiste ca tine. Liberalii tai veneau cu coada intre picioare pe aici cand in Ro nu-i baga nimeni in seama. Acum ati devenit antiamericani si mari patrihotzi. Sunteti doar niste ipocriti fuduli. Nici nu e de mirare ca treceti asa usor dintr-un partid in altul.
  Eu nu sunt sclavul nimanui ci eventual cetateanul a doua tari puternice. Stiu foarte bine ce este ala idol. “Idol” este taica Vosganian deraiat din PCR in Fortele de Dreapta si aterizat in PNL-ul care colcaie de securisti. Hai sictir lichea comunist-securista! 99% dintre romanii stabiliti aici au profesii onorabile si duc un trai decent fara sa fi fost nevoie sa duca tzucalul vreunui Vosganian.

 174. Dan RO-tariu said:

  Citesc comentariile si nu stiu daca sa rad sau sa plang. Se mira toti ce a facut CDR. Pai a facut ce a putut, in lipsa acuta de cadre (cei 15.000 specialsiti nu au existat niciodata) au luat c au gasit un diform si un tap. tot asa cum toti incapabilii au ajuns in pozitii dupa 90. Cica la liberali erau ASC-isti … si cine cunostea ASC-isitii? Ca eu nu-i cunosteam ca nu aveam nevoie sa-i cunosc! Ii cunostea tot unul care-i pupa in bot si avea nevoi ede bilete de tabara pentru saraci, cartela de masa si camera in camin. Dupa ce i-au dat tiganului nu au mai fost buni si a inceput sa-i judece si ce face tiganul cand ajunge … intr-o pozitie da prima data in cei care i-au facut bine. Naivii astia doi: d-na Ina si marlanul se asteptau ca fara resurse umane, fara ideologie sa se schimbe ceva?! Doi oamnei absolut normal simpatizau cu liberalii. Ins aliberalii au reprezentat doar oamenii bogati, asta e si doctrina: Fiecare pentru fiecare si Dumnezeu pentru noi toti! Este un partid corect in esenta: Ei doresc sa devina mai bogati si tot ceea ce am citit pana acum demonstreaza ca asta au si facut: au devenit oameni bogati, apara oamenii bogati si au membri care doresc sa devina bogati. Pentru idelistii care doresc un partid curat, care sa curete tara de neghina in interesul poporului si nu a bogatului exista un partid extra-parlamentar care nu se supune descrierilor facute mai sus. Unul din slogane e : “NOI NU FACEM DIN POLITICA O AFACERE”! Eu nu cred ca un marlan venit din afara de poate face curatenie in curte ci noi ne facem singuri curatenie in curte, auziti: un partid cu oameni veniti din afara, sa faca ce?! Cica sa nationalizeze ca sa privatizeze! :)) Mare e gradina Ta si multi mai sar gardul! Da, da! Neaparat sa treaca pe la d-na Ina sa se inscrie in partid! :)) Pai nationalizarea averii tarii nu trebuie facuta ca sa imbogatim pe altii, pe unii cetateni ci pe toti cetatenii!Si un mesaj pentru liberali: NU CONTEAZA CINE A FACUT DEZVALUIRILE CI DACA ELE SUNT SAU NU ADEVARATE. DACA SUNT ADEVARATE ARUNCATI BALASTUL, ORICE INCERCARE DE MUSAMALIZARE O SA VA TRAGA LA FUND! Cand am acuzat-o in urma cu cateva luni ca ne fura pe Calangiu, nu am gresit!

 175. maia said:

  Gds-(fam Voinea), crede cumva ca doar domnia sa a primit plicul cu “marii corupti interlopi” din Craiova? nu! dar celalalte redactii nu” baga-n gura” tot ce primesc in mana……..profesio nal se procedeaza altfel,dar gds nu cred ca stie ce inseamna .Oricum mult prea multe comentarii pentru un ziar pd-ist care in fiecare campanie nu stie cum si ce sa-si mai coloreze in portocaliu! Ce ati fi facut voi dc. in plic erau insirate afacerile lui Berceanu,Solomon, Marijan, Visan….baaaa ati facut un intreg circ dintr-un rahat, si vai cati “cetateni simplii” au lasat mesaje interesati in mod expres de “marii corupti” Enea Calangiu…bla, bla…..GDS SA_TI FIE RUSINE!!!!!

 176. RRomanul patriHHotz said:

  Hopa, aparu si politrucul comunist care vrea sa ne intoarca in feudalismul-rosu! Traiasca Alianta Comunisto-Liberala! Strangeti randurile toarashi si fiti uniti ca nu cumva sa vina aia din afara cu vreo ideie si sa va strice socotelile. Toarashe Rotariu, n-am cerut si n-am beneficiat niciodata de vreun bilet in taberele studentesti. Pe activisti ii stiu nu pentru ca mergeam eu la ei sa le cer ceva ci pentru ca veneau ei la noi sa ne oblige sa participam la sedintele alea regizate de UTC. Iar n-am facut niciodata cerere sa intru in UTC si nu vad de ce trebuia sa-mi inchida usile si sa nu pot pleca. In alta ordine de ei toarashii activisti ASC erau buni in partidul matale si nu la PNL. De ce s-au dus la PNL? Pai ca sa dea cu smanga! Da’ castiga matale alegerile cu noul PCR ca ia sa-i vezi cum vin inapoi la vatra si pun pariu c-o sa-i ierti daca iti pica si lu matale ceva.
  Ce frumos iti sta cand bagi indemnuri toarasesti colegilor din PNL! Lupta de clasa este buna pana ajungem la ciolan ca apoi ne comportam ca liberalii.

 177. Dan RO-tariu said:

  Maralne eu nu am ce impresii schimba cu tine! Cica vine marlanu cu idei? Un jarcalete vine sa ne dea lectii de marlanie presarata cu taranisme! Ce a scris pana acum haimanua aici in GdS, in afara de a jigni pe toti? Si aici, la acest articol, cum l-a contrazis unul cum a sarit licheaua sa-l injure!

 178. pt cine (182) said:

  mai pune-i si pe acolitii lui la gasca ce ar trebui anchetata si nu-l uita domnule nici pe Sebastian Prioteasa,nominaliza t si el in anturajul lui Enea.

 179. pt cine (182) said:

  Un argument !
  http://www.editie .ro/new/mod.php?mod= stiri&sectiune=onlin e&idcat=2&idstire=54 339&title=dan-mogos- si-cosmin-enea–acuz ati-de-acte-de-corup tie-

 180. RRomanul patriHHotz said:

  Pai ce faci toarashe Rotariu, te dai de partea alora care sug sangele poporului? Te facusi avocatu’ lor? Il iubesti si matale pe Vosganian? Si eu care credeam ca esti un toarash cu principii sanatoase! Ma primesti in partidu matale ca ti-am zis am 1.97 si 120 de kile si stiu sa dau cu bata in exploatatori? Sau te facusi frate cu ei? Poate puneti de-o alianta si ajunge si PAS-ul in parlament ca PC-ul. Da-i dreac de proletari ca “e” prosti chiar daca “e” multi!

 181. io, cititor said:

  181 – ziarist, 183-ziarist, si multi de pe pagina asta…de ce intrati in jocul asta???doamne cata frustrare si dorinta de razbunare ii domina pe cei care au facut “dezvaluirea soc”si cat de citita este gds fie chiar si on-line.Nu-i vreti pe cei trei mari interlopi ai Doljului pe mafiotii Craiovei pe esafod in Piata Mihai Viteazul!!! SUNTETI PENIBILI …domnilor Pana Alexandru, Veghea, Bujor, Groza, Buzatu si Oprea, va lasati mesaje voi
  intre voi…….

 182. Dan RO-tariu said:

  PAS e un partid aparte! Nu trebuie judecat precum restul partidelor burgheze, a aduce aici vorba despre PAS cand PNL fura spitalul, batranii si bolnavii …e iar o deturnare de subiect. Ce sa faca PAS cu marlani ca asta care se face ca nu o cunoadte pe Ina Voinea dar cu care a mers la spital sa-si vindece parintii? Pai daca e atat de tare marlanul scotea francul sa-si vindece parintii nu statea cu miloaga pe la GdS. Asta e trafic de influenta! Pentru haimanalele plecate prin SUA familia Voinea pare foarte saritoare, de ce oare?! Ca apoi sa-i puna sa injure pe cei carora nu le plac comentariile? In 18 ani de cand sunt membru vreau un singur exemplu in care … si ca sa merg la spital … as fi facut o interventie pe la cei care-i cunosc! Javra asta numai dupa oase-i sta mintea! Marlanului astuia Ina Voinea nu a catadicsit sa-i sterga un mesaj de la “http://www.gds.ro/ Opinii/2009-06-13/Pr ivatizarea+statului# comLink”, desi pe aici era marlanul invitat duios de taranoi.

 183. RRomanul patriHHotz said:

  Rotariule, bah tu esti drogat toarashe! Ce bolborosesti nene acolo? Parintii mei nu au fost niciodata la spital la Craiova iar eu nu am vorbit in viata mea cu doamna Voinea pana azi! Haide nu te mai da lovit! Afiseaza si injuraturile pe care le-ai pus saptamana trecuta la adresa mea. Eu credeam ca comunistii sunt oameni onesti. S-apoi asa este in lupta de clasa, se lasa cu injuraturi, cu morti si cu raniti! Eu nu m-am suparat ci numai am replicat asa cum meritai. PAS-ul tau este tot o adunatura de sarlatani ca si PNL-ul numai ca a intrat pe un culoar care duce in infundatura. Hai sa ne impacam toarashe ca Vadim cu Becalli si sa ne unim contra liberalilor! Si nu te mai da fudul ca ai nevoie de unu ca mine!

 184. ina voinea said:

  Domnule Rotariu,
  Sunteti bolnav si de scenarita nu numai de comunism.Nu stiu cine este RRomanul patriHHotz,nu avea cum sa apeleze la mine cu ceva.Aveam eu relatii la SPITAL?Eu,anul trecut, cand am avut-o pe mama mea internata in reanimare la Spitalul 1am dat spagi asa cum dam toti,la toate fufele care-si frecau buzunarele pe langa mine,numai sa ma lase un minut sa-i ud buzele cu apa.I-am cumparat medicamente de milioane de lei care dispareau de pe noptiera…Credeti ca am pile la spital?Sau in alta parte?Cred ca sunteti foarte dezinformtat,domnule Rotariu!

 185. to`arashul Matrics said:

  acuzati-va prietenul patrihotz de minciuna dna Voinea: EL A AFIRMAT CA “DACA NU ERA DNA VOINEA…..” bla bla bla! sa va caut eu postul sau l-ati sters?! vad ca celelalte va fac placere!

 186. ina voinea said:

  Pentru 169:DRAGA INA,DESI, CU SIGURANTA STITI FOARTE MULTE,PANA ACUM ATI TACUT MALC.IN SPATELE CELOR 3 PENETRATI (ENEA,CALANGIU,MOGOS ) EXISTA SIGUR O OLIGARHIE POLITICO-FINANCIARA, CARE SOMEAZA SA NU DATI CU PICIORUL IN CAINE PANA NU VEDETI CINE IL TINE DE LESA..
  Chiar nu stim atat de multe cate am vrea noi sa stim.Ne interesam,oficial,la DNA.Poate ca stiu ei mai multe,dar nu cred ca vor sa si spuna ceea ce stiu.Mafia este atat de puternica incat cu greu poti afla cate ceva.Nu ne-a somat nimeni si nu ne intereseaza cine tine cainele in lesa.Vom incerca sa verificam informatiile
  continute in turnatorie.Nu intelegem de ce nu incearca organele abilitate sa-si faca treba.Sau ne facem ca nu intelegem.Oricum povestea e de prin 2007,am mai scris si noi,au scris si colegii de la Editie si Cuvantul …Niste tovarasi care se autodenumesc”cei multi”au incercat ieri sa ne penetreze de vreo 8 ori dar au uitat sa-si ia pastiluta …nu-i asa???

  From: “Cei Multi”
  To: “gazeta”
  Subject: penetratii de servicii
  Date: Sunday, June 14, 2009 5:08 PM
  Le aveti la redactie dar probabil un angajat neglijent le-a ratacit

Alte stiri

Sumarul ediției de sâmbătă, 13 iunie 2009

Actualitate

» Fotbal: CFR Cluj a câştigat pentru a doua oară consecutiv Cupa României
» Îi penetrară serviciile…!
» Ultima strigare la cazare
» Cursuri gratuite de formare profesională
» Sute de absenţi la sesiunea specială a tezelor
» Asociaţia nr. 3, în legalitate
» Batjocorit de asigurător

Local

» Scurte ştiri
» Manifestări culturale dedicate lui Ion D. Sîrbu
» Florin Chilian, un concert din zece
» Învăţăceii de altădată
» Tornade de cenuşă la marginea Craiovei
» Elev de zece ani, violat de doi colegi de şcoală
» Părinte bătut de profu’ de sport

Dolj

» Munca la negru ia amploare

Sport

» Ştiinţa, pe podiumul fairplay
» Napoli, spre Timişoara
» Dragomir l-ar vinde pe Florin Costea
» GP înfruntă Steaua în finală
» Ultima strigare pentru CSM
» Cupa este la Târgu Jiu. Cine o ia?
» Alex Piţurcă şi Păcurar, pe picior de plecare
» Roşca revine la Universitatea
» Scurte ştiri
» Deakes, forfait la CM
» Bute vrea să rămână campion
» Jo Jo Dan, locul patru la superuşoară
» Olaru joacă în sferturi la Marsilia
» Tatăl Jelenei Dokic, condamnat la închisoare
» Punct preţios pentru tricolori
» România, la un pas de mondialele din China

Magazin

» Fereşte-te de radar!
» Întreruperi programate pentru luni
» HOROSCOP
» Scurte ştiri
» Animale torturate şi judecate pentru crime
» James Bond preferă brunetele
» Viciile Hollywoodului
» Sfaturi utile în bucătărie
» Pilaf grecesc
» Poale în brâu
» El, ea şi… o minge
» Punctualitatea, o eternă problemă
» Doar pentru un strop de… sex
» Luni in GdS: Românce amputate, fetişuri pentru deviaţii sexual

Opinii

» Privatizarea statului

Top